• Patronka szkoły

    • Imię: Elżbieta
     Nazwisko rodowe: Piastówna
     Lata życia: ok. 1326-1361
     Rodzice: Król Kazimierz Wielki i Aldona Giedyminówna
     Mąż: Książę Wołogosko - Słupski Bogusław V
     Dzieci: Elżbieta i Kaźko

      

     Warto wiedzieć:

     Elżbieta była kilkakrotnie zaręczana przez swojego ojca ze względów politycznych  -  m.in. z Ludwikiem Rzymskim;

     24 lutego 1343 roku w Poznaniu Kazimierz Wielki i Bogusław V Szczeciński zawarli układ skierowany przeciwko Krzyżakom. Małżeństwo Bogusława i Elżbiety miało ten układ wzmocnić;

     Ślub odbył się 8 lipca 1343 roku w Poznaniu. Elżbieta otrzymała w posagu 20 tysięcy grzywien groszy praskich,  klejnoty oraz złote i srebrne naczynia;

     W latach 1352 - 1356 Elżbieta często przebywała na zamku w Darłowie;

     Dzieci księżnej po jej śmierci wychowywały się w Krakowie na dworze swojego dziadka króla Kazimierza Wielkiego;

     Niektóre źródła wzmiankują, że Elżbieta zmarła w roku 1361 podczas zarazy zwanej czarną śmiercią;

     Podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w latach 60-tych XX wieku na wzgórzu Marientron odkryto kryptę księżnej, ale nie znaleziono w niej szczątków;

     Istnieją dwie hipotezy dotyczące miejsca pochówku księżnej - albo znajduje się ono poza Szczecinkiem,  albo w innych nieodkrytych miejscach klasztoru;

     Córka księżnej - też Elżbieta - została żoną cesarza Karola IV;

     Syn - Kaźko Słupski,  urodzony w roku 1351 był ulubionym wnukiem Kazimierza Wielkiego i został ustanowiony przez dziadka sukcesorem tronu polskiego.

     Nasza szkoła:

     Do 1945 roku nosiła imię księżnej Jadwigi Brunszwickiej, tak samo jak ulica, przy której się znajduje budynek.

     Patronat:

     Księżna Elżbieta została patronką I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku w roku 1965 podczas zjazdu absolwentów na XX-lecie szkoły.  Inicjatorką nadania szkole imienia księżnej Elżbiety była zastępca dyrektora mgr Maria Kroker. Z inspiracji pani wicedyrektor Danieli Gogol - Dacewicz powstał portret księżnej pędzla Witolda Lubinieckiego oraz wiersz Zygmunta Flisa "Elżbieta - córka królewska".

     Święto patronki szkoły:

     Pomysłodawczynią "Elżbietanek" była Pani Daniela Gogol-Dacewicz, a twórczymi wykonawcami - młodzież pod kierunkiem pedagoga szkolnego Pani Ewy Kwiecińskiej; Pierwsze święto patronki szkoły odbyło się 29 listopada 1975 roku; "Elżbietanki" stanowią piękną kartę kultywowania tradycji szkoły.

     Opracowanie: Elżbieta Woźniak