• Dyrekcja szkoły

    • DYREKTOR

     dr Arkadiusz Szczepaniak

      

     WICEDYREKTOR

     mgr inż.  Beata Okuniewicz