• Skład Rady Rodziców

    • Przewodnicząca Rady: Sylwia Goral

     Zastępca przewodniczącej: Paweł Skrobanek

     Skarbnik: Emilia Radzińska

     Sekretarz: Agnieszka Niedźwiedź

      

     Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe w Banku Spółdzielczym   w Jastrowiu Oddział w Szczecinku

     Nr 17 8935 0009 1300 2105 2000 0010