• Skład Rady

    • Przewodnicząca Rady: Aleksandra Rodziewicz

     wiceprzewodnicząca: Barbara Celej

     skarbnik: Jolanta Kniaź

      

     Rada Rodziców ma wydzielone konto bankowe w Banku Spółdzielczym   w Jastrowiu Oddział w Szczecinku

     Nr 17 8935 0009 1300 2105 2000 0010