• Zajęcia pozalekcyjne

    •  

     Oferta edukacyjna I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety

     Zajęcia pozalekcyjne/dodatkowe działania dydaktyczne podejmowane przez nauczycieli w ciągu roku szkolnego 2020/2021.

      

     Lp.

     Imię i nazwisko

     Typ działań pozalekcyjnych

     Dodatkowe/dobrowolne

      

     Termin

     1.  

     p. Alina Antoniak – Czajka

     Redakcja FB szkoły

      

     Cały rok

      

     1.  

     p. Agnieszka Borsuk

     Fakultety z języka niemieckiego

     czwartek

     15.15 – 16.00

      

     1.  

     p. Teresa Budna

     Zajęcia przygotowujące do matury z języka francuskiego

     Poniedziałek

     15.15-16.00

      

     1.  

     p. Danuta Czaplińska

     Koło chemiczne

     Zajęcia dla klas II przygotowujące do matury z chemii

     (na zmianę co 2 tygodnie)

     Wtorek

     15.15 – 16.00

      

      

     1.  

     P. Krystyna Drapała

     Koło matematyczne dla kl. 2S i 2U

      

      

     Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy 2B

     Poniedziałek 15.20 – 16.00

      

     Środa

     13.40 – 14.20

     1.  

     p. Zbigniew Gołębiowski

     Koło matematyczne kl. 2A

     Piątek

     8.00 – 8.45

     1.  

     p. Ewa Jankun

     Praca z uczniem zdolnym

     LOP

      

     doraźnie

     1.  

     p. Grzegorz Kilian

     Piłka ręczna

      

      

     1.  

     p. Anna Komorowska

     Konsultacje z języka polskiego

     doraźnie

      

     1.  

     p. Lucyna Kosińska

     Chór szkolny

     czwartek 15.30- 17.00

     1.  

     p. Marlena Kościukiewicz

     Przygotowanie do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

     Piątek

     12.45 – 13.30

     1.  

     p. Renata Litwin-Kizielewicz

     Szkolne koło PCK

     Praca z uczniem zdolnym (przygotowanie do olimpiad)

     (zamiennie co 2 tygodnie)

     Piątek

     13.30 – 14.00

      

      

     1.  

     p. Dorota Ludka

     Zajęcia z chemii dla klas I i II (co 2 tygodnie)

     Czwartki

     14.30 – 15.15

      

     1.  

     p. Anna Łysiak

     Konsultacje język włoski i język francuski

     Tryb doraźny

      

     1.  

     p. Tomasz Mazur

     SKS koszykówka dziewcząt i chłopców

     Poniedziałek, środa

     15.15 – 16.00

     1.  

     p. Grażyna Mielnik

     Koło matematyczne kl. 2P

     Środa

     8.00 – 8.45

      

     1.  

     p. Dariusz Nyk

      

     Zajęcia przygotowujące do matury z fizyki

     Środa

     8.00 – 8.45

     1.  

     p. Piotr Okuniewicz

     Opieka nad szkolną siecią komputerową

     Cały rok

      

     1.  

     p. Iga Ostrowska

     Biologia dla zainteresowanych

     Czwartek

     15.15 – 16.00

     1.  

     p. Agnieszka Pawlak-Gieniusz

     Zajęcia dodatkowe dla IIP – on-line Zoom

     Środa

     18.00

     1.  

     p. Ewa Plichta

     Zajęcia dla kl. 3C przygotowujące do matury z języka angielskiego

     Czwartek

     8.55 – 9.40

      

     1.  

     p.  Anna Radzymińska

     Konsultacje – język łaciński

     Cały rok wg potrzeb

     1.  

     p. Agnieszka Samojlow

     Opieka nad SU

     Cały rok

     wg potrzeb

     1.  

     p.  Paweł Skobel

     SKS piłka siatkowa

     Czwartek

     15.30 – 17.00

      

     1.  

     p.  Daria Stec

      

      

      

     Indywidualny program z języka niemieckiego (ucz. z kl. II T)

      

     Koło z etyki

      

     Wg potrzeb

     1.  

     p.  Stanisława Szokal-Egird

     Praca z uczniem słabym i zdolnym

     Indywidualny program nauczania – 5 osób

     Wg potrzeb

     1 godzina tygodniowo

      

     1.  

     p. Urszula Szpakowska

      

     Zajęcia fitness dla dziewcząt

     Środa od 15.15

     1.  

     p. Iwona Wilicka

     Gazetka szkolna „eLo”

     Wg potrzeb

      

     1.  

     p.  Elżbieta Woźniak

     Indywidualny program z historii (ucz. Z kl. IIIC)

      

      

     1.  

     p. Joanna Wróblewska

      

     Kółko teatralne

      

     1.  

     p.  Piotr Wróblewski

     Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

      

      

      

     1.  

     p. Bożenna Wysocka

     Przygotowanie do konkursów i olimpiad z matematyki

     Wtorek 13.30