• Poznań - UAM

    •  

     Dnia 18.04.2016r. odbył się wyjazd edukacyjny, w którym uczestniczyły 2 klasy o profilu medycznym: I D i II D, pod opieką: R.Litwin – Kizielewicz, E. Jankun, I.Ostrowskiej i A.Łysiak. Uczniowie mieli okazję, wziąć udział w pokazach i wykładach naukowych zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki 2016.

     Pierwszym punktem wizyty, były wykłady w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym, pt. „Kuchenne Rewolucje czyli co wspólnego
     z medycyną ma jedzenie”, prowadzone przez dr Rafała Staszewskiego. Podczas tego spotkania, uczniowie mogli poznać wiele ciekawych zagadnień dotyczących zdrowego stylu życia a także chorób, które występują wskutek nieprawidłowego odżywiania. Każdy z uczestników spędził miło czas, co było spowodowane przystępną i interaktywną formą zajęć. Wspaniałym podsumowaniem tej prezentacji, były słowa Aleksandra Fredry: „Szanuj zdrowie należycie, bo jak umrzesz – stracisz życie”.

     Następnie uczniowie zostali podzieleni na 2 grupy: klasa I D uczestniczyła w zajęciach „Szalone cząsteczki w rękach współczesnych alchemików”, prowadzonych przez pracowników naukowych Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych. Natomiast uczniowie z klasy II D brali udział w zajęciach „Uwaga! Zaginęła mucha” w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin.

     Z pewnością, wszystkie zajęcia były możliwością oderwania się od szkolnych obowiązków i spotkania z prawdziwą, namacalną nauką. Zajęcia dotyczyły m.in. roślin owadożernych i ich wykorzystania w biotechnologii i medycynie, a także ogólnie pojętej biotechnologii roślin i przyszłości tej gałęzi biologii. Dodatkowo, uczniowie mogli sami uczestniczyć w przeprowadzanych doświadczeniach i badaniach a także zobaczyć jak wyglądają prawdziwe laboratoria biologiczno – chemiczne oraz przekonać się jak intrygująca jest praca naukowca. Nad wszystkimi spotkaniami czuwali pilnie pracownicy naukowi tamtejszych ośrodków Uniwersytetu Medycznego, zachęcając i opowiadając jak wygląda ich praca i co jest w niej tak pasjonującego, że wybrali taką a nie inną „drogę życia”.

     Wisława Szymborska w jednym ze swoich wspaniałych wierszy napisała: „Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy (…)”. Uczestnictwo w XIX Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki, z pewnością było czymś niepowtarzalnymi i unikatowym. Duża dawka nowej i ciekawej wiedzy, zdobytej przez uczniów na tych zajęciach zaowocuje w przyszłości. Może będzie inspiracją do zdobywania i odkrywania coraz to nowszych zagadnień przez naszych uczniów. Wszyscy zmęczeni ale pełni wrażeń i upominków w postaci własnych próbek badań nad roślinami owadożernymi wróciliśmy do Szczecinka.