• Frankfurt nad Odrą

    •  

     Uczniowie klas III B, III F, II A, II B, II C, II D oraz I D wzięli udział 20 października 2016 roku w Polskim Dniu Informacyjnym organizowanym przez Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Celem wycieczki było zapoznanie się zarówno z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Viadrina,  jak też  kształtowanie umiejętności rozumienia w języku niemieckim oraz w języku angielskim. Punktualnie o 6 rano uczestnicy wycieczki wraz z opiekunami wyruszyli w drogę.  Po przybyciu do Słubic, wszyscy wysiedli
     z autokaru i przekroczyli granicę polsko-niemiecką pieszo mostem granicznym, czemu sprzyjała słoneczna pogoda. Frankfurt nad Odrą, mniejszy imiennik metropolii znad Menu, przywitał nas przyjaznością, schludnością i spokojem.  Idąc ocienionymi arkadami wzdłuż witryn sklepowych udaliśmy się do Auditorium Maximum - budynku Uniwersytetu Viadrina. Uczelnia ta powstała w 1991 roku, jednakże kontynuuje tradycje dawniej Alma Mater, kształcącej studentów w tym mieście w latach 1506 - 1811.
     Na wspomnianym uniwersytecie można wybrać między innymi takie kierunki jak: prawo, ekonomię i kulturoznawstwo.
     Po powitaniu przez Panią Agnieszkę Schmid – koordynatorkę do spraw polskich studentów i marketingu Uniwersytetu Viadrina, uczestniczyliśmy w wykładzie Antoniny Balfanz oraz Piotra Franza omawiającym studiowanie na kierunku Kulturoznastwa oraz Germanistyki Międzykulturowej. Następnie udaliśmy się do budynku Gräfin Dönhof, gdzie dowiedzieliśmy się, jak studiuje się kierunek International Business Administration  dzięki prezentacji  Ingo Trenkmanna oraz jednej ze studentek tej specjalności.
     Wspólny obiad w stołówce studenckiej umożliwił uczestnikom wycieczki nawiązanie kontaktu ze studentami tejże uczelni, poznanie ich zwyczajów oraz sprawdzenie swoich umiejętności językowych. Kolejnym punktem programu wycieczki było zwiedzanie miasta, podczas którego poznaliśmy ważne dla studentów miejsca, o których opowiadała nam Anna Kanke studiująca ekonomię na Uniwersytecie Viadrina.  Spacerem zakończyliśmy nasz pobyt we Fankfurcie nad Odrą przekraczając ponownie pieszo most graniczny.
      Studiowanie w Niemczech różni się znacząco od studiów w Polsce, student po zaliczeniu wprowadzenia do poszczególnych przedmiotów wybiera sam przedmioty, w których chce się specjalizować oraz obowiązkowo wyjeżdża na wymianę na inną uczelnię, współpracującą z Uniwersytetem Viadrina, co zapewnia mu otrzymanie dyplomu dwóch uczelni. Jak podają źródła uniwersyteckie, obecnie około 10% uczących się tu niemal 6000 studentów stanowią obywatele Polski.  
     Frankfurt nad Odrą zadziwia, gdyż wszystkie jego zabytki zostały zniszczone podczas bombardowań, a pomimo tego odbudowano wiele z nich, wplatając je w nowoczesne budowle architektoniczne.   Miła atmosfera, sympatyczni ludzie oraz ciekawa uczelnia zachęca do dłuższego pobytu.
     Kierownik wycieczki : Daria Stec
     Opiekunowie: Agnieszka Samojłow, Magdalena Szymikowska