Nawigacja

O szkole

Patronka szkoły

Imię: Elżbieta
Nazwisko rodowe: Piastówna
Lata życia: ok. 1326-1361
Rodzice: Król Kazimierz Wielki i Aldona Giedyminówna
Mąż: Książę Wołogosko - Słupski Bogusław V
Dzieci: Elżbieta i Kaźko

 

Warto wiedzieć:

Elżbieta była kilkakrotnie zaręczana przez swojego ojca ze względów politycznych  -  m.in. z Ludwikiem Rzymskim;

24 lutego 1343 roku w Poznaniu Kazimierz Wielki i Bogusław V Szczeciński zawarli układ skierowany przeciwko Krzyżakom. Małżeństwo Bogusława i Elżbiety miało ten układ wzmocnić;

Ślub odbył się 8 lipca 1343 roku w Poznaniu. Elżbieta otrzymała w posagu 20 tysięcy grzywien groszy praskich,  klejnoty oraz złote i srebrne naczynia;

W latach 1352 - 1356 Elżbieta często przebywała na zamku w Darłowie;

Dzieci księżnej po jej śmierci wychowywały się w Krakowie na dworze swojego dziadka króla Kazimierza Wielkiego;

Niektóre źródła wzmiankują, że Elżbieta zmarła w roku 1361 podczas zarazy zwanej czarną śmiercią;

Podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych w latach 60-tych XX wieku na wzgórzu Marientron odkryto kryptę księżnej, ale nie znaleziono w niej szczątków;

Istnieją dwie hipotezy dotyczące miejsca pochówku księżnej - albo znajduje się ono poza Szczecinkiem,  albo w innych nieodkrytych miejscach klasztoru;

Córka księżnej - też Elżbieta - została żoną cesarza Karola IV;

Syn - Kaźko Słupski,  urodzony w roku 1351 był ulubionym wnukiem Kazimierza Wielkiego i został ustanowiony przez dziadka sukcesorem tronu polskiego.

Nasza szkoła:

Do 1945 roku nosiła imię księżnej Jadwigi Brunszwickiej, tak samo jak ulica, przy której się znajduje budynek.

Patronat:

Księżna Elżbieta została patronką I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku w roku 1965 podczas zjazdu absolwentów na XX-lecie szkoły.  Inicjatorką nadania szkole imienia księżnej Elżbiety była zastępca dyrektora mgr Maria Kroker. Z inspiracji pani wicedyrektor Danieli Gogol - Dacewicz powstał portret księżnej pędzla Witolda Lubinieckiego oraz wiersz Zygmunta Flisa "Elżbieta - córka królewska".

Święto patronki szkoły:

Pomysłodawczynią "Elżbietanek" była Pani Daniela Gogol-Dacewicz, a twórczymi wykonawcami - młodzież pod kierunkiem pedagoga szkolnego Pani Ewy Kwiecińskiej; Pierwsze święto patronki szkoły odbyło się 29 listopada 1975 roku; "Elżbietanki" stanowią piękną kartę kultywowania tradycji szkoły.

Opracowanie: Elżbieta Woźniak

Aktualności

Kontakt

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku
    ul. Ks. Elżbiety 1 78-400 Szczecinek
  • 94 37 400 32

Galeria zdjęć