• Nabór do bursy 2023/2024

   • Więcej na stronie CEEiRJ

     

    Uczniowie, rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2023/2024 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku, którzy chcieliby zamieszkać w Bursie Szkolnej Nr 2 w Szczecinku proszeni są o wypełnienie i złożenie do sekretariatu Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku deklaracji przyjęcia do bursy (druk w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca b.r.

     

    Wypełniony wniosek można złożyć w sekretariacie Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinku (ul. Mickiewicza 2) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@eco.szczecinek.pl

     

    W załączeniu Uchwała Rady Powiatu w Szczecinku, dotycząca kryteriów rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 2 w Szczecinku oraz oświadczenia do wniosku o przyjęcie do Bursy Szkolnej na rok 2023/2024.

     

    Jednocześnie informujemy, iż Bursa Szkolna Nr 2 w Szczecinku działa w różnych lokalizacjach (ul. Mickiewicza 2 i ul. Wiatraczna 1 oraz ul. Artyleryjska 9).

     

    Decyzję o przyjęciu uczniów do Bursy Szkolnej Nr 2 w Szczecinku podejmie Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior - Zespołu Placówek Oświatowych w Szczecinku.

     

    Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.eco.szczecinek.pl 28 lipca b.r.

     

    W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem CEEiRJ, pod nr.: 94 712 88 00.


  • brak danych