• Michał Kotschy w czołówce krajowej Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza..."
     • Michał Kotschy w czołówce krajowej Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza..."

     • TEGO JESZCZE NIE BYŁO …..

      W dniach 07-09.06.2018 r w Warszawie miał miejsce etap centralny XI edycji Olimpiady Przedmiotowej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".

       Dziewięć konkurencji obejmowało  mi.in. : Broń i Barwę, Eksponat, Malarstwo batalistyczne,  Znaki i odznaczenia oraz oprowadzanie po zabytkach stolicy.

       

      Zmagania licealnych znawców historii oręża rozstrzygnięte!

       

                          Zakończyła się XI edycja Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. W dniach 7-9 czerwca odbyły się zawody finałowe . Do Warszawy przyjechało 49 uczniów wraz z opiekunami , wśród nich  znaleźli się dwaj uczniowie naszej szkoły : Michał Kotschy z klasy II C i Michał Dybowski z klasy I D.

                          W pierwszym dniu zawodów  Muzeum Wojska Polskiego uczniowie zmagali się z zagadnieniami malarstwa batalistycznego, geografii militarnej, literatury , broni i barwy , znaki i odznaczenia  oraz opisywali wylosowane eksponaty. 8 czerwca zadaniem uczestników było opisanie przydzielonego obiektu historycznego na terenie stolicy.

                      Finał Olimpiady to nie tylko rywalizacja: uczestnicy wzięli udział w uroczystości złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego oraz pokazie grupy rekonstrukcyjnej Szadronu Kawalerii w Starej Miłosnej. Opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody w czasie spotkania z organizatorami Olimpiady , które odbyło się 7 czerwca w Belwederze.

                    Gala finałowa odbyła się w Galerii Porczyńskich W wyniku końcowej klasyfikacji  obaj uczniowie uzyskali tytuł laureata, a  Michał Kotschy uplasował się na bardzo wysokim, bo III miejscu  i otrzymał  wartościową nagrodę rzeczową. Ponadto chłopcy uzyskali zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii i specjalny tryb przyjęcia m.in. na prawo na UJ.

      Prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik - przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady podkreślił bardzo wysoki poziom przygotowania merytorycznego uczestników olimpiady i niewielkie różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi miejscami.

      W czasie uroczystości zostały wręczone medale Pro Patria dla zasłużonych dla Olimpiady nauczycieli i członków komisji wojewódzkich .Wysłuchano również koncert pieśni legionowych w wykonaniu Chóru  Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

      Gratulacje dla naszych uczniów! Jesteśmy z Was bardzo dumni ! 

      Opiekunem merytorycznym Michała Kotschy jest Pani mgr Elżbieta Woźniak, a opiekunem Michała Dybowskiego - Pani mgr Alina Antoniak-Czajka.

    • Nominacje poselskie dla uczniów I LO
     • Nominacje poselskie dla uczniów I LO

     • 30 maja br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość nadania aktów nominacji poselskich uczestnikom XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. I w tym roku szkolnym możemy pochwalić się młodymi posłami. Mateusz Golczyk i Mateusz Romaniuk 27 września zasiądą w ławach poselskich na Wiejskiej. Serdecznie gratulujemy!