• XXXI Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia PCK - etap krajowy

     • W dniach 24-26 maja 2024r. w Łodzi odbył się finał XXXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK. Uczeń klasy IIIE I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku - Maciej Majchrzak zajął 3 miejsce w Polsce.

      Gratulujemy!

     • Konkurs Wiedzy o Europie

     • Konkurs Wiedzy o Europie II edycja zorganizowana przez Politechnika Koszalińska Filip Tomaszewicz z klasy 3b zajął I miejsce.

      Finalistami zostali: Mariusz Kwiring z klasy 1c i Filip Tuczyński z klasy 2c. W naszej drużynie świetnie spisała się również Kornelia Kosiłowicz z klasy 1b. Wszystkim serdecznie gratulujemy

     • Stawiamy na cyfryzację!

     • Powiat Szczecinecki uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt„ Stawiamy na cyfryzację ! – poprawa jakości i dostępności kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych”, w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

      W ramach projektu planujemy:

      • wyposażyć pracownie szkolne w monitory interaktywne wraz z komputerami przeznaczonymi do współpracy z monitorem,
      • zakupić nowoczesne materiały dydaktyczne, tj.: programy z serii Multimedialne Pracownie Przedmiotowe, stanowiące zestaw sprawdzonych multimedialnych materiałów edukacyjnych, stworzonych z myślą o realizacji atrakcyjnych lekcji z wykorzystaniem monitorów interaktywnych,
      • wyposażyć pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,
      • zrealizować dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów,
      • zorganizować kółka zainteresowań,
      • przeprowadzić doradztwo zawodowe dla uczniów,
      • wprowadzić program stypendialny dla uczniów o niskim statusie ekonomicznym
       i osiągających wysokie wyniki w nauce (1 000 zł przez okres 10 miesięcy),
      • przeprowadzić szkolenia dla uczniów: „Branżowe Symulacje Biznesowe - zarządzanie firmą + planowanie biznesu" oraz "Start UP Shaker – warsztaty biznesowe dla młodzieży",
      • udoskonalić kompetencje zawodowe nauczycieli realizowane w oparciu o indywidualnie zdiagnozowane potrzeby placówki.

      Grupą docelową projektu są dwie szkoły ponadpodstawowe z terenu województwa zachodniopomorskiego, tj.: I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze - ich uczniowie i nauczyciele zatrudnieni w tych szkołach.

      Projekt ma na celu poprawę jakość i dostępność kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych poprzez bezpośrednie wsparcie dla uczniów, nauczycieli jak i samych szkół.

      Efektem projektu będzie zmiana sytuacji grup docelowych projektu (nabycie kwalifikacji/kompetencji przez uczniów, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, cyfryzacja Placówki, wyposażenie pracowni szkolnych).

       

      #FunduszeEuropejskie

       

      Całkowity koszt projektu: 1 392 124,18 zł

      Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 1 183 305,55 zł

       


      Zalacznik_Nr_1_-_Formularz_zgloszeniowy.doc

      Zalacznik_Nr_2_-_Deklaracja_uczestnictwa.doc

      KLAUZULA_INFORMACYJNA.docx