• Stypendium Burmistrza Szczecinka

     • Justyna Drapała z kl. III D otrzymała stypendium Burmistrza Szczecinka za bardzo dobre wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019.Serdeczne gratulacje!

     • IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego DEUTSCH DIKTAT.

     • W  piątek 13 grudnia 2019 roku  odbył się w murach I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku finał IV Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego DEUTSCH DIKTAT. 
      Starostwo Powiatowe w Szczecinku objęło patronat honorowy nad konkursem języka niemieckiego skierowanym do uczniów szkól ponadgimnazjalnych oraz zasponsorowało cenne nagrody dla finalistów. Po wyłonieniu w eliminacjach szkolnych najlepszych uczniów w poszczególnych szkołach,  w piątek 13 grudnia 2019 roku odbyły się zmagania międzyszkolne, które sprawdzały znajomość poprawnej pisowni oraz znajomość słownictwa z języka niemieckiego z działu nauka i technika.   Zakres materiału obejmował program szkoły ponadgimnazjalnej, natomiast zakres słownictwa, z którego pisownią uczniowie mieli się zapoznać, wyrównywał szanse odniesienia sukcesu w konkursie.
      Do finału zgłoszono 19 uczniów z 8 szkół powiatu szczecineckiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych.  
      Jury w składzie pani Monika Leonowicz – nauczycielka języka niemieckiego w Zespole Szkół Nr 2 im. Księcia Warcisława IV w Szczecinku pod przewodnictwem pani Darii Stec - nauczycielki języka niemieckiego w I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku wyłoniło, po sprawdzeniu testów, uczniów z najlepszymi wynikami.
      Biegłą znajomością języka niemieckiego  w zakresie poprawności językowej wykazali się:
      I miejsce  - Wojciech Grzybowski  (ZS nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku)
      II miejsce  - Krystian Szczepański (LO im. Bohaterów Oflagu IID w Bornem Sulinowie)
      III miejsce - Hanna Skrobanek  (I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku)
      IV miejsce –  wyróżnienie 
      Ewelina Stolarek (I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku)
       V miejsce –  wyróżnienie ex aequo Jakub Kania (I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku) oraz
                                                          
      Jan Muraszow (Prywatne  Liceum Ogólnokształcące  w Szczecinku)
      VI miejsce –  wyróżnienie ex aequo Wiktoria Kot (ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku)
                                                           Patricia  Mendes Tondela (ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku)
      VII miejsce –  wyróżnienie ex aequo
                                                              
      Fabian Reinicke (Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku)
                                                   Hanna Smukowska  (Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku)                     

      W sali językowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku pan dyrektor Arkadiusz Szczepaniak wraz z przedstawicielami jury wręczył laureatom konkursu uroczyście cenne nagrody. Pani Daria Stec podziękowała pani Monice Leonowicz oraz pani Annie Łysiak za pomoc w przeprowadzeniu konkursu. Na szczególne uznanie zasługują również nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu: p. Agnieszka Adamczyk, p. Piotr Adamczyk, p. Agnieszka Borsuk, p. Edyta Chrustowska-Pawluś, p. Agnieszka Hinc-Turczyn, p. Natalia Kiełtyka, p. Marta Kobyłecka, p. Barbara Kubów, p. Monika Leonowicz, p. Anita Prengel, p. Elżbieta Sobolewska, p. Daria Stec oraz  p. Andrzej Turczyn.
      Konkurs spotkał się z bardzo miłym przyjęciem zarówno wśród uczniów jak też nauczycieli języka niemieckiego, natomiast wyniki uczniów nagrodzonych i wyróżnionych obrazują wysoki poziom nauczania w szkołach powiatu szczecineckiego.
      Rywalizacja międzyszkolna zmotywowała uczniów do nauki języka niemieckiego oraz umożliwiła uczniom poznanie poziomu swojej wiedzy.
      Zapraszamy do galerii IV Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego DEUTSCH DIKTAT.

      Daria Stec – nauczyciel języka niemieckiego I LO im Ks. Elżbiety

     • Sukcesy w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Mediach

     • W piątek, 13 grudnia 2019 r. w Szczecinie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Mediach, do którego zakwalifikowało się aż 12 uczniów z naszej szkoły.

      Udział w olimpiadzie wzięli: Wiktoria Ferencowycz, Paula Jakubik, Zuzia Pierańska, Natalia Geda, Natalia Wilchowska, Laura Grodzińska, Zuzanna Błaszczyk, Jakub Liniewicz z kl. 2c oraz Oskar Marzec z kl. 3c1.

      Miło nam poinformować, że Laura, Zuzanna P., Wiktoria oraz Oskar zakwalifikowali się do etapu centralnego, który odbędzie się w marcu w Warszawie.

      Młodzież przygotowała Pani Iwona Wilicka. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

     • V POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY już za nami


     • 13 grudnia 2019 r. odbył się w naszej szkole V Powiatowy Konkurs Matematyczny przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu szczecineckiego. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: liceum i technikum. Po eliminacjach szkolnych do finału zostały zgłoszone drużyny z Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku (liceum i technikum), Zespołu Szkół nr 2 im Ks. Warcisława IV, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i I LO im. Ks. Elżbiety. W finale 36 uczniów rozwiązywało  15 zadań testowych (test wielokrotnego wyboru) i 1 zadanie otwarte (dowód geometryczny). 

      Po 90 minutach zmagań z zadaniami przyszedł czas na słodki poczęstunek. Po przerwie uczestnicy konkursu i uczniowie klas IA, IP, IIA i IIIA naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie i pokazie zaprezentowanym przez Pana doktora Tomasza Suszko - wykładowcę fizyki Politechniki Koszalińskiej p.t. "Natura abhorret vacuum?". 

      Po sprawdzeniu prac konkursowych komisja w składzie: Bożenna Wysocka, Grażyna Mielnik, Krystyna Drapała i Zbigniew Gołębiowski przedstawiła laureatów konkursu. Nagrody pięciu najlepszym osobom w każdej kategorii wręczał Dyrektor I LO Pan Arkadiusz Szczepaniak. Nagrody ufundowało i sponsorowało organizację konkursu Starostwo Powiatowe w Szczecinku, pod którego patronatem odbywał się V Powiatowy Konkurs Matematyczny.

      Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:
      w kategorii LICEUM
      :    
      I miejsce - Jakub Kumorek ucz. I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku,
      II miejsce - Dawid Maskalaniec ucz. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku,
      III miejsce - Dawid Bogdanowicz ucz. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku,
      IV miejsce - Jakub Skrzyński ucz. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku.
      V miejsce - Jan Jagodziński ucz. Liceum Ogólnokształcącego STO w Szczecinku.
      w kategorii TECHNIKUM
      I miejsce - Martyna Wosińska ucz. ZS nr 6 im. S. Staszica w Szczecinku,
      II miejsce - Kacper Sitkiewicz ucz. ZS nr 6 im. S. Staszica w Szczecinku,
      III miejsce  - Weronika Świerczyńska ucz. TI w ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku,
      IV miejsce  - Tomasz Drążkowski ucz. ZS nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku,
      V miejsce- Kacper Lutyński ucz. ZS nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku.

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

      Była to kolejna możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przez uczniów, ale również jej doskonalenia dzięki bardzo ciekawym wykładom i pokazom.

      Bożenna Wysocka - nauczyciel matematyki

      Zapraszamy do galerii zdjęć: V Powiatowy Konkurs Matematyczny.

     • X POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO BEST OF THE BEST

     •      Finał X Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego BEST OF THE BEST odbył się w dniu 12 grudnia 2019r w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety. Wychodząc naprzeciw dzisiejszym wymaganiom bardzo dobrej znajomości języka angielskiego, Starostwo Powiatowe objęło honorowy patronat nad konkursem i jednocześnie było głównym sponsorem cennych nagród dla finalistów.
          Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety. Konkurs ten jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego. Konkurs przeprowadzany jest w 2 etapach: półfinał oraz finał. W tym roku zadania półfinałowe sprawdzały znajomość poprawnej pisowni (dyktando) oraz znajomość słownictwa i gramatyki języka angielskiego. W półfinale wzięło udział 27 uczniów z 9 szkół powiatu szczecineckiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych.  Do wielkiego finału przeszło 8 „perełek” naszego powiatu. 
           W części finałowej przeprowadzono konkurencje sprawdzające umiejętności językowe uczniów: formułowanie wypowiedzi ustnych, sztuka prezentacji, sztuka translacji, znajomość różnic językowych między brytyjską a amerykańską odmianą języka angielskiego. Zakres materiałowy obejmował program szkoły ponadgimnazjalnej, z elementami rozszerzenia w przypadku uczestnictwa w finale dla poziomu rozszerzonego. Tegoroczni finaliści reprezentowali wysoki poziom językowy co świadczy o dobrej jakości kształcenia w naszym powiecie.   
          Celem Konkursu było wyłonienie uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu  najlepiej posługujących się językiem angielskim, jak również motywowanie młodzieży i przyszłych uczestników imprezy do inwestowania w siebie i w swoją przyszłość.  Dodatkowo organizatorom zależało na różnicowaniu uczniów na poziomie szkoły i umożliwienie porównania ich wyników z wynikami uczniów innych szkół.  
                           

      Podczas finału największą wiedzą i znajomością języka angielskiego mogli się poszczycić:

      I miejsce  - Jakub Karwacki Rój (STO, Szczecinek)
      II miejsce - Grzegorz Kuczyński (ZS nr 1 im. KEN, Szczecinek)
      III miejsce  - Roland Schlamberger ( I LO, Szczecinek)
      IV miejsce - Marcel Macibuch (STO, Szczecinek)
      V miejsce  - Agata Aleksandrowicz (STO, Szczecinek)
      VI miejsce  - Max Schlamberger (LO im. Bohaterów Oflagu, Borne Sulinowo)
      VII miejsce  - Adam Różański (ZS nr 1 im. KEN, Szczecinek)
      VIII miejsce - Tomasz Wachowski (LO im. Bohaterów Oflagu, Borne Sulinowo).

                          Wszystkim uczestnikom uroczyście wręczono cenne nagrody. Podziękowania otrzymali członkowie komisji konkursowej: Rafał Romanowski (Old School of English), Jonathan Jardine, Tony Machalski (Come and Speak), Agnieszka Samojłow (I LO, Szczecinek) i Joanna Kozłowska (I LO, Szczecinek). 
                        Konkurs spotkał się z bardzo miłym przyjęciem i oceną wszystkich zgromadzonych. Zarówno komisja konkursowa jak i nauczyciele języków obcych szkół ponadgimnazjalnych  byli bardzo zadowoleni z wysokiego poziomu uczestników.  
                        Konkurs wzbogaciła oprawa muzyczna przygotowana przez uczniów I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku: Jakuba Frankowskiego i Jakuba Mieczaj. Finał konkursu poprowadziły: Zuzanna Dubiniec i Aleksandra Sroka.                

      Zapraszamy do galerii X Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego.

                                                                                                             Joanna Kozłowska
                                                                                             nauczyciel języka angielskiego, I LO.
       

     • Mikołajki w Poczdamie

     • 06.12.2019r. grudnia odbyła się szkolna wycieczka do Poczdamu, w której uczestniczyli uczniowie klasy ID,IC,IT,IR oraz IIB i IIC wraz z opiekunami: p.Agnieszką Borsuk, p.Danutą Czaplińską i p.Ewą Plichtą.

      Jedną z atrakcji było zwiedzanie kompleksu pałacowo-parkowego Sanssouci powstałego w XVIII wieku. Podczas zwiedzania Poczdamu nie można było ominąć jednego z najważniejszych zabytków- Bramy Brandenburskiej.  Główną atrakcją wycieczki był jednak Jarmark Bożonarodzeniowy, gdzie na straganach można było kupić, m. in. słodycze, ozdoby choinkowe, biżuterię. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również regionalne potrawy. Było intensywnie ale bardzo udanie!!! Wyjazdy do Niemiec na Jarmarki Bożonarodzeniowe wpisały się na stałe w kalendarz  szkolnych wydarzeń.

      A może macie pomysł na to jakie kolejne niemieckie miasto odwiedzimy za rok?

     • Uczniowie z II C spotkali sie z dziećmi w szpitalu z okazji MIkołajek

     • 6 grudnia w Mikołajki klasa II C wybrała się do naszego szczecineckiego szpitala aby odwiedzić dzieci. Nie była to jednak zwykła wizyta, ponieważ razem z nimi pojawił się święty Mikołaj. Dzieci dostały prezenty oraz miały możliwość zaśpiewania świątecznych piosenek. Była to dla nich z pewnością niezapomniana chwila

     • 18. Środkowopomorskie Targi Edukacji i Pracy

     • 4 grudnia uczniowie klasy III B wzięli udział w 18. Środkowopomorskich Targach Edukacji i Pracy GlobalLogic Job Fair, które odbyły się w Kronospan Design Center. Celem imprezy była prezentacja aktualnych ofert zatrudnienia, praktyk i staży oraz inspirowanie nowych pomysłów na własną karierę edukacyjną i zawodową.

    • Etap okręgowy IV edycji Olimpiady Statystycznej
     • Etap okręgowy IV edycji Olimpiady Statystycznej

     • W środę 4 grudnia 2019 r. w Szczecinie odbył się etap okręgowy IV edycji Olimpiady Statystycznej.

      Troje uczniów naszej szkoły: Paweł Sobczak, Łukasz Garbacki z kl. III A i Zuzanna Łukasik z kl. II A zakwalifikowali się do tych zawodów.

      Etap okręgowy składał się z dwóch testów, które rozwiązywali wszyscy uczestnicy. W czasie pracy komisji egzaminacyjnej, uczestnicy olimpiady mieli możliwość udziału w Laboratorium neuronauki poznawczej i wykładzie prof. Iwony Foryś nt. Nieruchomości wokół nas. Wreszcie przyszedł czas na poznanie wyników. Poziom zawodów był bardzo wysoki i wyrównany.

      Miło nam poinformować, że Paweł Sobczak zajął piąte miejsce w zawodach okręgowych.

      Serdecznie gratulujemy.

     • Turniej Przyrodniczy „ Zagrożenia bioróżnorodności”

     • Dnia 05.11.2019 r. odbył się Turniej Przyrodniczy „ Zagrożenia bioróżnorodności”, w którym uczestniczyli uczniowie klas biologicznych oraz przedstawiciele klasy II C, II B, III C.

      Zmagania turniejowe poprzedzone były prezentacją przygotowaną przez uczennice: Martę Lewandowską, Aleksandrę Sorokę, Wiktorię Ferencowycz, Natalię Gedę. Dotyczyła ona bioróżnorodności oraz jej zagrożeń, z podkreśleniem skutków działalności człowieka.

      W części turniejowej dotyczącej  gatunków zagrożonych i inwazyjnych zmierzyło się 11 trzyosobowych zespołów klasowych, którzy mieli do rozpoznania  i nazwania 20  gatunków zagrożonych i inwazyjnych . Do 2 części quizu przeszły zespoły klas: I D, II D1, III D, III E. Uczniowie musieli wykazać się znajomością biologii zagrożonych gatunków. Mimo bardzo wyrównanego poziomu, jury wyłoniło zwycięzców:

                     I miejsce III D,

                     II miejsce III E,

                     III miejsce II D1.

      W przerwach quizu mieliśmy możliwość posłuchać  piosenek w wykonaniu: Kai Ćwirko, Jakuba Mieczaja,  Jakuba Frankowskiego.

      W ostatniej części turnieju odbył się quiz przyrodniczo – ekologiczny dla publiczności – przygotowany przez klasę II D, w którym uczestniczyło 50 uczniów. Bardzo aktywną rywalizację wygrała ostatecznie Aleksandra Andrzejewska, II miejsce zajął  Jakub Frankowski.

      W czasie turnieju został rozstrzygnięty (ogłoszony we wrześniu) konkurs plastyczny „Zagrożenia bioróżnorodności”:

                     I miejsce – Joanna Kozińska

                     II miejsce i nagroda Publiczności  - Oliwia Gmerek

                     III miejsce – Oskar Kamiński.

      Wszyscy zwycięzcy zostali  obdarowani nagrodami ufundowanymi przez sponsorów Turnieju Przyrodniczego: Starostwo Powiatowe w Szczecinku i  KPPD Szczecinek S.A.
      Organizatorkami turnieju były:  Iga Ostrowska, Renata Litwin – Kizielewicz, Ewa Jankun