• Nowość w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

     • OFERTA EDUKACYJNA

       w roku szkolnym 2020/2021

      I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

      proponuje naukę w: 4-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

       (po szkole podstawowej) w następujących klasach:

       

      1. NOWOŚĆ!! klasa matematyczno-informatyczna (z rozszerzonym programem matematyki, informatyki) –przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, matematyce, informatyce, ekonomii. Patronat nad klasą objęła Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni;
      2. klasa matematyczno-inżynierska (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce. Patronat nad klasą objęła Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni;
      3. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego lub niemieckiego, języka polskiego, geografii)–przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej oraz innych kierunkach filologicznych, historii, psychologii, socjologii, europeistyce, turystyce;
      4. klasa humanistyczna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i WOS-u) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii;
      5. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii przedmiotem uzupełniającym: fizjologia człowieka) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii
      6. klasa biologiczno-chemiczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych i rolniczych, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii;
     • Nauka na odległość

     •  

      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość w okresie od 25.03. do 26.04.2020 roku.

       

      Od 25.03.uczniowie mają prowadzone zajęcia zgodnie z podstawą programową. 

      Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględnia m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.      

       

      Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

      Działania w ramach nauczania zdalnego prowadzone są w oparciu m.in. o:
      -materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 
      -zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
      -dzienniki elektroniczne;
      -komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
      -media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
      -lekcje online;
      -programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
      -zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
      -podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
      -inne formy uzgodnione z nauczycielem.                       

      Szanowni Uczniowie

      1.Samodzielnie (np. przez e-dziennik) nawiążcie kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

      2.Zorganizujcie naukę własną w domu (stała pora uczenia się, przewietrz pokój itp.).

      3.Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

      4.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

      5.Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! 

      6.Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

      7.Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

      Szanowni Państwo

      Zorganizujcie swoim dzieciom warunki do nauki w domu, motywujcie i wspierajcie ich do systematycznego uczenia się poza szkołą, zadbajcie o ich bezpieczeństwo w sieci. Zachęcajcie do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się dodatkowe materiały m.in.: www.edpodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje.
      W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą a także z dyrekcją szkoły.

                                                           

     • Uwaga!!!

     • W związku z zaleceniami sanitarnymi

      w okresie

      od 26. 04 – 24.05.2020r. szkoła jest czynna, ale

      pilne sprawy prosimy  załatwiać przez pocztę elektroniczną, listownie lub przez telefon 

      94 37 400 32.

      Przepraszamy za utrudnienia i prosimy

      o wyrozumiałość.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły publiczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wynika to z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Informacja dla rodzica,

      -ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.

      -zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;rygorystycznie

      -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Informacja dla ucznia,

      -pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      -przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     • Sukcesy uczniów klasy III C1!

     •        Za nami kolejne  etapy  dwóch olimpiad humanistycznych , w których naszą szkołę reprezentowali  uczniowie klasy III C1. W etapie okręgowym  Olimpiady Prawa uczestniczyli Mateusz Golczyk i Jakub Kania, którzy zajęli wysoką lokatę , a do awansu do etapu centralnego zabrakło im zaledwie 0,5 punktu!!!

           W etapie wojewódzkim  XIII Ogólnopolskiej  Olimpiady Przedmiotowej im.mjr Marka Gajewskiego  „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1887-1922.O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej ”  wzięli udział Mateusz Golczyk i Iwo Bartoszcze. W wyniku  końcowej klasyfikacji awans do etapu centralnego  uzyskał Iwo i tym samym ma szansę na uzyskanie tytułu finalisty, który zwalnia z egzaminu maturalnego z historii i zapewnia wynik 100%.

                      Wielkie  gratulacje dla całej trójki  i powodzenia na maturze !

                                                                                                       Nauczyciel historii i WOS-u Elżbieta Woźniak

     • Paweł Sobczak finalistą Olimpiady Statystycznej!

     • W dniu 25 lutego odbył się pierwszy etap zawodów centralnych IV edycji Olimpiady Statystycznej. Do tego etapu przystąpiło 80 najlepszych uczestników z całej Polski. W naszym okręgu było pięciu uczestników, naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIA Paweł Sobczak.

      Ogłoszono już listę 30 najlepszych uczestników, Paweł Sobczak jest w tej grupie, a tym samym został finalistą Olimpiady Statystycznej.

      Druga część zawodów centralnych odbędzie się 12 marca w Warszawie.

      Gratulujemy Pawłowi już osiągniętego sukcesu!