• Laureaci XXXI Międzynarodowego Konkursu „Matematyka bez Granic” nagrodzeni

     • 10 lipca, w Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz w Delegaturze w Koszalinie, odbyły się równolegle uroczystości przyznania nagród laureatom XXXI Międzynarodowego Konkursu #MathématiquesSansFrontiéres (#MatematykaBezGranic), organizowanego pod auspicjami Rady Europy.

      Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęła Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza, która wraz z Zachodniopomorskim Wicekuratorem Oświaty panem Bogusławem Ogorzałkiem wręczyła wygranym puchary.

      Główną ideą przedsięwzięcia jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz krajami z innych regionów świata. Konkurs ma na celu podniesienie: zainteresowania uczniów matematyką, kształtowania umiejętności pracy w grupach oraz stopnia opanowania języków obcych.

      Uczestnicy „Matematyki bez Granic” musieli rozwiązać zadania o różnym stopniu trudności, zróżnicowanych pod względem materiału teoretycznego. Jedno z poleceń podane było w obcym języku. Uczniowie musieli przetłumaczyć i rozwiązać zadanie oraz podać wynik w wybranym języku obcym. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach – Senior (klasy ósme szkół podstawowych i klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych) oraz Junior (klasy piąte i szóste szkół podstawowych).

      Organizatorem przedsięwzięcia w Regionie Lubusko – Zachodniopomorskim było Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Zielonogórski.

      Polscy uczniowie uczestniczyli w matematycznych zmaganiach już po raz dwudziesty ósmy, a w naszym regionie w Konkursie wzięło udział łącznie 207 klas z 73 szkół.

      Poniżej przedstawiamy laureatów z województwa zachodniopomorskiego:

      Kategoria szkół ponadpodstawowych:

      • Klasa IA, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Duboisa w Koszalinie (1. miejsce w Regionie, 6. lokata w Polsce).
      • Klasa IP, I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku (1. miejsce w Regionie, 6. lokata w Polsce).
      • Klasa IA, I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku (2. miejsce w Regionie, 7. lokata w Polsce).
      • Klasa IA4, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Duboisa w Koszalinie (2. miejsce w Regionie, 7. lokata w Polsce).
      • Klasa Img, II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie (2. miejsce w Regionie, 7. lokata w Polsce).

      Nagrodę dla naszego Liceum z rąk pana wicekuratora przyjął pan dyrektor dr Arkadiusz Szczepaniak. Jesteśmy dumni z naszych matematyków. Oby tak dalej Gratulujemy!