• Sprzątanie Świata w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku
     • Sprzątanie Świata w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

     • Sprzątanie Świata w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety w Szczecinku   

      Dnia 22.09.2018r. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku wraz  z dyrekcją i nauczycielami po raz kolejny uczestniczyli w akcji „Sprzątania Świata”, która przeprowadzana jest już po raz 25.

      w 1993 r. Program Ochrony Środowiska Naturalnego Narodów Zjednoczonych, we współpracy  z organizacją „Sprzątanie Australii”, zorganizowały wspólnie pierwszy światowy dzień sprzątania. Fundacja Nasza Ziemia w Polsce działa od 1994r. i od tego roku prowadzona jest akcja „Sprzątanie Świata”.

      Akcja Sprzątanie Świata została zorganizowana  we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku, które zapewniło szkole worki, jednorazowe rękawice oraz odbiór zebranych śmieci. Aby przybliżyć uczniom naszej szkoły historię akcji Sprzątania Świata promowaną przez Fundację Nasza Ziemia oraz  jej główne cele i obszary działania uczniowie klasy II D przygotowali i przedstawili w auli szkoły prezentację multimedialną. Po jej zakończeniu uczniowie wraz z nauczycielami rozpoczęli sprzątanie wybranego przez szkołę terenu- brzegu Jeziora Trzesiecko.

      Akcja ta to świetna okazja do kształtowania właściwych postaw proekologicznych wśród młodzieży oraz mieszkańców Szczecinka. Kontynuacją akcji „Sprzątania Świata” pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia  jest zbiórka zużytych telefonów.

    • Nasi uczniowie uczestniczyli w XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży
     • Nasi uczniowie uczestniczyli w XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży

     • Mateusz Golczyk i Mateusz Romaniuk z klasy II C1 uczestniczyli z XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Przez cały dzień debatowali nad projektem uchwały dotyczącym popularyzacji wiedzy i podkreślenia znaczenia spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski.  Dzień wcześniej uczestniczyli w wycieczce po miejscach pamięci.

      Gratulujemy i czekamy na szerszą relację na łamach gazety szkolnej eLO.
       

    • Michał Kotschy w czołówce krajowej Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza..."
     • Michał Kotschy w czołówce krajowej Olimpiady Tematycznej "Losy żołnierza..."

     • TEGO JESZCZE NIE BYŁO …..

      W dniach 07-09.06.2018 r w Warszawie miał miejsce etap centralny XI edycji Olimpiady Przedmiotowej "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".

       Dziewięć konkurencji obejmowało  mi.in. : Broń i Barwę, Eksponat, Malarstwo batalistyczne,  Znaki i odznaczenia oraz oprowadzanie po zabytkach stolicy.

       

      Zmagania licealnych znawców historii oręża rozstrzygnięte!

       

                          Zakończyła się XI edycja Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. W dniach 7-9 czerwca odbyły się zawody finałowe . Do Warszawy przyjechało 49 uczniów wraz z opiekunami , wśród nich  znaleźli się dwaj uczniowie naszej szkoły : Michał Kotschy z klasy II C i Michał Dybowski z klasy I D.

                          W pierwszym dniu zawodów  Muzeum Wojska Polskiego uczniowie zmagali się z zagadnieniami malarstwa batalistycznego, geografii militarnej, literatury , broni i barwy , znaki i odznaczenia  oraz opisywali wylosowane eksponaty. 8 czerwca zadaniem uczestników było opisanie przydzielonego obiektu historycznego na terenie stolicy.

                      Finał Olimpiady to nie tylko rywalizacja: uczestnicy wzięli udział w uroczystości złożenia wieńca na Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Piłsudskiego oraz pokazie grupy rekonstrukcyjnej Szadronu Kawalerii w Starej Miłosnej. Opiekunowie otrzymali dyplomy i nagrody w czasie spotkania z organizatorami Olimpiady , które odbyło się 7 czerwca w Belwederze.

                    Gala finałowa odbyła się w Galerii Porczyńskich W wyniku końcowej klasyfikacji  obaj uczniowie uzyskali tytuł laureata, a  Michał Kotschy uplasował się na bardzo wysokim, bo III miejscu  i otrzymał  wartościową nagrodę rzeczową. Ponadto chłopcy uzyskali zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii i specjalny tryb przyjęcia m.in. na prawo na UJ.

      Prof. zw. dr hab. Grzegorz Nowik - przewodniczący Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady podkreślił bardzo wysoki poziom przygotowania merytorycznego uczestników olimpiady i niewielkie różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi miejscami.

      W czasie uroczystości zostały wręczone medale Pro Patria dla zasłużonych dla Olimpiady nauczycieli i członków komisji wojewódzkich .Wysłuchano również koncert pieśni legionowych w wykonaniu Chóru  Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 

      Gratulacje dla naszych uczniów! Jesteśmy z Was bardzo dumni ! 

      Opiekunem merytorycznym Michała Kotschy jest Pani mgr Elżbieta Woźniak, a opiekunem Michała Dybowskiego - Pani mgr Alina Antoniak-Czajka.

    • Nominacje poselskie dla uczniów I LO
     • Nominacje poselskie dla uczniów I LO

     • 30 maja br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość nadania aktów nominacji poselskich uczestnikom XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. I w tym roku szkolnym możemy pochwalić się młodymi posłami. Mateusz Golczyk i Mateusz Romaniuk 27 września zasiądą w ławach poselskich na Wiejskiej. Serdecznie gratulujemy! 

    • Wielki sukces Michała Chęcińskiego!
     • Wielki sukces Michała Chęcińskiego!

     • Do pierwszego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przystąpiło 3 tysiące uczniów, drugi wyłonił 180 najlepszych, po etapie pisemnym finału centralnego było już ich 80. Wśród nich jednym z najlepszych okazał się Michał Chęciński. Michał wygrał dla siebie zwolnienie z matury z języka polskiego (na świadectwie będzie miał 100% z egzaminu pisemnego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i z egzaminu ustnego).
      Przypomnijmy, że wcześniej zdobył tytuł finalisty Olimpiady Języka Łacińskiego i Kultury Antycznej pod opieką naukową Pani Anny Radzymińskiej. To kolejny sukces nauk humanistycznych z ogromną pasją realizowanych w Naszej szkole. Tytuł finalisty jest nagrodą przede wszystkim dla niego, ale praca z takim uczniem jest nagrodą także dla nauczyciela. Michał! Jesteś Mistrzem. Dziękuję za Twój wysiłek.
      Opiekun naukowy Michała: mgr Marlena Kościukiewicz

     • Jesteśmy czołówce Międzyszkolnych Zawodów Matematycznych

     • W sobotę 17 III 2018r. odbyły się  LIX Międzyszkolne Zawody Matematyczne województwa zachodniopomorskiego organizowane przez Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego przy współudziale Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Zawody te, jak i pozostałe konkursy wojewódzkie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, objęte są patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

      Uczestnicy zawodów rozwiązywali 20 zadań testowych i 2 zadania otwarte.

      Znamy już wyniki tego konkursu. Duży sukces odnieśli nasi uczniowie. Drużyna reprezentująca naszą szkołę w składzie: Paweł Szafran, Tomasz Kozak, Mateusz Zadrożniak i Dawid Poddubiecki była jedyną startującą drużyną ze szkół szczecineckich. Uczniowie w klasyfikacji drużynowej zajęli piąte miejsce na 17 startujących zespołów, ustępując tylko renomowanym liceom: XIII, II i V ze Szczecina oraz I LO im. Dubois z Koszalina. Jest to najlepszy wynik szkoły od kilku lat.  

      Indywidualnie najlepsze miejsce uzyskał Paweł Szafran, 13 na 73 zawodników.

      Całej drużynie serdecznie gratulujemy wyniku.

       

    • "NIEMIECKI MA KLASĘ" - PODZIĘKOWANIA
     • "NIEMIECKI MA KLASĘ" - PODZIĘKOWANIA

     • PODZIĘKOWANIA

       

      Zespół konkursowy

      I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. KSIĘŻNEJ  ELŻBIETY W SZCZECINKU

      działający w ramach projektu „Niemiecki ma klasę”

      zorganizowanego przez Goethe-Institut w Warszawie

      serdecznie dziękuje

       

      Panu Dyrektorowi Jerzemu Kani

      za aprobatę zakupu materiałów dydaktycznych do pracowni języka niemieckiego

       w postaci mapy i flagi Niemiec

       

      Pani Annie Miller

      - właścicielowi  firmy „ROLETYLINE Anna Miller” w Szczecinku

      za ufundowanie verticali do zmiany aranżacji pracowni języka niemieckiego  

       

      Panu Piotrowi Zakrzewskiemu

      - właścicielowi firmy „KA11”Sp.z.o.o.w Okonku     

      za ufundowanie materiałów malarskich do zmiany aranżacji pracowni języka niemieckiego

      dokonanej w ramach w/w projektu.

    • Sukcesy uczniów w olimpiadach biologicznych
     • Sukcesy uczniów w olimpiadach biologicznych

     • 12 stycznia 2018 r. uczniowie naszej szkoły Adam Hryceńko i Michał Milczarek wzięli udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Michał - uczeń klasy II d zajął 6 miejsce. Serdecznie Michałowi i Adamowi Gratulujemy.

      12 stycznia 2018 r. uczniowie naszej szkoły Adam Hryceńko i Michał Milczarek wzięli udział w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Michał, uczeń klasy IID, zajął 6. miejsce. Serdecznie gratulujemy Michałowi i Adamowi.

      Miło nam poinformować także o zakwalifikowaniu uczniów klasy I D - Oskara Kamińskiego, Julii Jurkowskiej i Aleksandry Brodowskiej do etapu wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Serdecznie gratulujemy.

    • Sukces na Olimpiadzie Statystycznej
     • Sukces na Olimpiadzie Statystycznej

     • We wtorek 9 stycznia 2018 r. w Szczecinie odbył się etap okręgowy II edycji Olimpiady Statystycznej. Trzech uczniów naszej szkoły: Paweł Szafran, Tomasz Kozak i Jakub Szczepański z kl. III A zakwalifikowali się do tych zawodów. Etap okręgowy składał się z dwóch testów, które rozwiązywali wszyscy uczestnicy. Poziom zawodników był bardzo wysoki i wyrównany. Do etapu centralnego kwalifikują się 3 osoby z każdego okręgu i 22 osoby z najwyższymi wynikami z całego kraju. Już wiadomo, że Paweł Szafran zakwalifikował się do zawodów centralnych, gdyż zajął trzecie miejsce w zawodach okręgowych. Serdecznie gratulujemy tak wysokiego wyniku i życzymy sukcesów w zawodach centralnych, które będą składały się z dwóch etapów, przeprowadzonych w lutym i marcu 2018 r.

    • III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY już za nami
     • III POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY już za nami

     • Dzień 15 grudnia 2017 r. to święto przedmiotów ścisłych w I Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinku. Szkołę odwiedzili pracownicy Politechniki Koszalińskiej, by kolejny już raz pokazać w czasie swoich wykładów
      i doświadczeń piękno przedmiotów ścisłych. Łączyło się to z III Powiatowym Konkursem Matematycznym, zorganizowanym przez matematyków naszej szkoły dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu szczecineckiego. Do 12 grudnia 2017 r. w szkołach powiatu przeprowadzono I etap, który wyłonił drużyny biorące udział w finale. Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: liceum i technikum. Do finału zostały zgłoszone drużyny z Zespołu Szkół nr 1 im. KEN w Szczecinku (liceum i technikum), Zespołu Szkół Technicznych, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego, Społecznego Liceum Ogólnokształcącego i I LO im. Ks. Ks. Elżbiety. W finale 31 uczniów rozwiązywało  14 zadań testowych (test wielokrotnego wyboru) i 1 zadanie otwarte (zadanie na dowodzenie).

      Po 90 minutach zmagań z zadaniami przyszedł czas na wykład i pokaz doświadczalny wykładowców Politechniki Koszalińskiej. Tym razem Pan dr Tomasz Suszko wygłosił wykład z fizyki "Drgania i fale magnetyczne". Zaprezentowane zostały doświadczenia fizyczne, w których czynny udział brali uczestnicy konkursu oraz uczniowie z klasy IIA i IIIA naszej szkoły. Ponadto grupa informatyczna klasy III A spotkała się z naszą absolwentką Małgorzata Zakrzewską - obecnie studentką kierunku Automatyka i Robotyka Politechniki Wrocławskiej. Uczniowie mieli przyjemność zobaczyć prezentację dotycząca robotów. Po skończonej prezentacji mogli samodzielnie zaprogramować robota. Maturzyści rozmawiali również z Małgorzatą o kierunkach na wrocławskiej uczelni, stoją przecież przed wyborem studiów po maturze.

      Następnie komisja konkursowa przedstawiła laureatów konkursu. Nagrodzono pięć najlepszych osób z każdej kategorii. Nagrody ufundowało i sponsorowało organizację konkursu Starostwo Powiatowe w Szczecinku, pod którego patronatem odbywał się III Powiatowy Konkurs Matematyczny. Ostateczne wyniki przedstawiają się następująco:

      w kategorii LICEUM:                                                                                                                     

      I miejsce                - Paweł Szafran ucz. I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku,

      II miejsce               - Adam Maskalaniec ucz. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku,

      III miejsce             - Tomasz Kozak ucz. I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku,

      IV miejsce             - Stanisław Maśleczka ucz. II LO w ZS nr 1 w Szczecinku,

                                     - Filip Aleksandrowicz ucz. Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku

      V miejsce               - Paweł Pastusiak ucz. Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku.

      w kategorii TECHNIKUM

      I miejsce                - Mateusz Żelaznowski ucz. TI w ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku,

      II miejsce               - Mateusz Pindral ucz. ZST w Szczecinku,

      III miejsce              - Grzegorz Kiełtyka ucz. TI w ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku,

      IV miejsce             - Patryk Ziółkowski ucz. TI w ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku,

      V miejsce               - Izabela Mucha ucz. TOR w ZS nr 1 im. KEN w Szczecinku.

      Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok.

      Była to kolejna możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przez uczniów, ale również jej doskonalenia dzięki bardzo ciekawym wykładom i pokazom.

                                                                                                            Bożenna Wysocka - nauczyciel matematyki

    • Lekcje w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior
     • Lekcje w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior

     • Dnia 29 listopada 2017 roku klasa I i II D pod opieką Pani Renaty Litwin-Kizielewicz udała się do Centrum Edukacji Ekologicznej I Rewitalizacji Jezior. Klasy zostały podzielone na trzy grupy i uczestniczyły w zajęciach na temat dennego życia bezkręgowców oraz eutrofizacji jezior. Zajęcia nie miały tylko charakteru teoretycznego, ale uczniowie mogli również określić jakie bezkręgowce żyją na dnie rzeki Niezdobnej i zobaczyć je pod mikroskopem, pobrać próbę wody z jeziora i przygotować preparat z żyjących tam rozwielitek. Lekcje w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior były bardzo ciekawe i na pewno nasi uczniowie wykorzystają zdobytą wiedzę na lekcjach biologii. 

       

    • SUKCES MICHAŁA GORYNI
     • SUKCES MICHAŁA GORYNI

     • W dniu 06.11.2017r.odbył się etap szkolny 41.Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

      Miło jest nam poinformować, że Michał Gorynia – uczeń klasy IIB zakwalifikował się do etapu okręgowego w/w olimpiady, który odbędzie się 12.01.2018r.

      „Jest to sukces, który zdarza się nieczęsto, ponieważ wysoki poziom szkolnego etapu tej olimpiady jest dla uczniów uczących się języka niemieckiego górą lodową. Kto raz spróbował, wie o czym mówięJ. Z przejściem etapu szkolnego mają nawet uczniowie, którzy wcześniej mieszkali w kraju niemieckojęzycznym, bądź mają stalą okazję by posługiwać się językiem niemieckim w naturalnej komunikacji np. w domu rodzinnym. Niemniej jednak warto spróbować swych sił w tym konkursie, ponieważ każda większa niż poprzednio zdobyta liczba punktów w etapie szkolnym olimpiady, świadczy o zdobytych umiejętnościach i rozwoju językowym, a nauczyciele to doceniająJ.

      Teraz kilka słów o Michale. Michał jest osobą ambitną i pracowitą. Doskonale wykorzystuje wiedzę zdobywaną na lekcjach ,nie bazując tylko na tym, czego już wcześniej się nauczył, również podczas pobytu w Niemczech. Stale rozwija się językowo, ma zdanie na każdy temat, ciekawy światopogląd poprawia stale jakość swoich wypowiedzi, stosując konstrukcje gramatyczne omawiane na lekcjach.

       Myślę, że to nie pierwszy i nie ostatni sukces naszych uczniów z języka niemieckiego w tym roku szkolnym. Obecnie czekamy na wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Deutschfreund oraz pracujemy nad projektem Niemiecki ma klasę. Mocno trzymam za Was kciuki, a Michałowi jeszcze raz serdecznie gratuluję!”

    • Informacje o Dyktandzie w Języku Angielskim
     • Informacje o Dyktandzie w Języku Angielskim

     • "Discussing civics, policies and governments, it is impossible not to mention constitutions, which concern various levels of organisation, from sovereign states to unincorporated associations. Easily distinguished from governments, states are served by this ceaseless succession of people with certain coercive powers."

       

      Tak zaczął się tekst tegorocznego dyktanda w języku angielskim, które wróciło w mury I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety po półtorarocznej przerwie.

      Tematyka dyktanda obejmowała państwo i społeczeństwo. Do konkursu przystapiło 24 uczniów z sześciu szkół naszego powiatu:

      Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku, Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, Zespół Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV
      w Szczecinku, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO, Prywatne Liceum Ogólnokształcące i gospodarze konkursu - I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety.

      Oprócz Starostwa Powiatowego, które było współorganizatorem przedsięwzięcia, sponsorami konkursu byli: SAPiK, wydawnicwo językowe Macmillan i firma Elda – Eltra Elektrotechnika S.A.

       

      Przerwę między pisaniem dyktanda a ogłoszeniem wyników umilili oczekującym uczniowie I LO prezentując utwory muzyczne w języku angielskim (Zuzanna Karaś i Lilit Minasyan), poezję (Lilit Minasyan i Bartosz Bogorodź) i fragmenty prozy ( Julia Szkutnik). Nad całością czuwała Alicja Turowska. Zanim jury (Magdalena Petrowicz – Sobolewska, Joanna Kozłowska, Agnieszka Samojłow) ogłosiło wyniki, wszyscy obecni mogli jeszcze zobaczyć krótki żartobliwy film
      z dyktanda nagrany przez ucznia I LO Wojciecha Kuchtę, w którym aktorami byli nie tylko uczestnicy dyktanda, ale też uczniowie trzeciej klasy lingwistycznej I LO.

       

      Czy samo dyktando okazało się trudne? Jak powiedziała Agnieszka Samojłow, pomysłodawca i przewodnicząca jury, "Z pewnością nie dla zwycięzców":

       

      I miejsce - Antoni Małecki, Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO, Szczecinek

      II miejsce - Paweł Szafran, I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

       

      III miejsce - Julia Szkutnik,  I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

       

      IV miejsce - Michalina Dybowska,  I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

       

      V miejsce - Paweł Pastusiak, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku

       

    • Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse
     • Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse

     • WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDECYDOWANIE, WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ

      Jaki związek ma kolor ścian z lekcją języka niemieckiego? Z pozoru nie ma. Jakże często jednak pierwsze wrażenie jest mylne! Warto więc przyjrzeć się dokładniej projektowi „Niemiecki ma klasę / Deutsch hat Klasse” prowadzonemu przez Goethe-Institut w Warszawie.

      Tak właśnie zrobili i nasi uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im Księżnej Elżbiety w Szczecinku. Są obecnie jednym z 113 zespołów biorących udział w konkursie „Niemiecki ma klasę” w roku szkolnym 2017/2018.Zespół projektowy w naszej szkole tworzą uczniowie klas II:

      Michał Gorynia, Emilia Zientek, Magdalena Trębska, Weronika Gebauer, Hubert Bzdel, Alicja Szmurło, Alicja Cembala, Laura Zabrocka, Aleksandra Wereszczyńska, Krzysztof Stypa, Zuzanna Krotkiewicz, Aleksandra Kluska, Natalia Skurczak, Justyna Perzanowska, Jakub Bartecki.

      Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Agnieszka Borsuk

      Zadanie konkursowe polega na tym, by wspólnie zastanowić się, jak powinna wyglądać optymalna sala lekcyjna do nauki języka niemieckiego i wprowadzić takie zmiany, które sprawią, że przebywający w niej uczniowie i nauczyciel będą czuć się komfortowo, a aranżacja klasy ułatwi naukę. 

      Zanim jednak uczniowie przystąpią do działania, zespoły muszą zadać sobie wiele pytań i wspólnie poszukać odpowiedzi - co trzeba zrobić, aby klasa była przyjazna dla wszystkich? Jakie zmiany są potrzebne i możliwe do przeprowadzenia? Jakiego wsparcia potrzebuje zespól przy nowej aranżacji sali lekcyjnej i kto może go udzielić?

      Goethe-Institut przygotował materiały, oferuje szkolenia i warsztaty, a zespól projektu „Niemiecki ma klasę” służy pomocą nauczycielom poszukującym informacji.

      Tym projektem Goethe-Institut chciałby zachęcić uczniów do działań na rzecz najbliższego środowiska i stworzyć okazję do zdobywanie doświadczeń w partycypacji. Wspólne poszukiwanie nowych rozwiązań, współudział w podejmowaniu decyzji i współdziałanie przy realizacji ustalonych zamierzeń ma na celu stworzenie optymalnego środowiska do nauki języka niemieckiego w szkole.

       W 2016 roku projekt uzyskał „European Language Label“, honorowy europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

      Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej, a partnerem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Instytucją wspierającą projekt jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

    • Projekt: Deutsch - Workshop
     • Projekt: Deutsch - Workshop

     •  

      „Uczyć się znaczy żyć” - pod takim hasłem odbyły się w poniedziałek 09.10.2017 warsztaty z języka niemieckiego, w których uczestniczyli uczniowie klasy III B z rozszerzonym językiem niemieckim, uczniowie klas pierwszych oraz zaproszony gość - pan Werner Pranschke wraz z żoną. Jest on abiturientem z 1940 roku, który z wielką pasją opowiedział o nauce w szkole, do której tak chętnie wraca. Wiedza i wykształcenie daje nadzieję na lepsze jutro, czyni każdego ucznia kimś wyjątkowym. Doświadczenie życiowe pana Wernera Pranschke wzbogaciło uczniów o wiedzę na temat nauki języków obcych (zna ich 5 biegle), dało uczniom wiele interesujących przykładów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, pomogło zrozumieć, jaki jest cel uczenia się.
      Dziękuję uczniom, którzy ze mną współpracowali w przygotowaniu wspomnianego spotkania, przeprowadzeniu dyskusji oraz wywiadu z panem Pranschke.

      Koordynator projektu: Daria Stec

    • ALEKSANDER MIKOŁAJCZAK i MARZANNA GRAFF W I LO IM. KS. ELŻBIETY
     • ALEKSANDER MIKOŁAJCZAK i MARZANNA GRAFF W I LO IM. KS. ELŻBIETY

     • We wtorek, 26.09.2017 r.  o godz. 17.00 oglądaliśmy sztukę pt. "Działka" z udziałem znanego aktora Aleksandra Mikołajczaka i jego żony Marzanny Graff, pisarki, scenarzystki i aktorki. To przejmujący spektakl o przyczynach i przejawach uzależnień dzieci i młodzieży oraz zachowań rodziców wobec pojawiającego się problemu. Sztuka oparta na wydarzeniach z życia rodzin, których uzależnienie dotknęło.
      Mistrzostwo aktorskie odtwórców pozwoliło widzom w sposób empatyczny doświadczyć przeżyć i towarzyszących ich postaw małżonków wobec uzależnionego syna, czego dowodem łzy wzruszenia w oczach nawet młodych ludzi.

      Ten niezapomniany wieczór niesie jednak także przesłanie - zawsze mądrze wybrać, odmawiając, gdy ktoś proponuje używki, gdyż, jak uczy spektakl oraz relacja aktorów, ten jeden raz może być ostatnim w życiu.

    • Wyniki egzaminu maturalnego 2017
     • Wyniki egzaminu maturalnego 2017

     • Porównanie wyników egzaminu maturalnego 2017 w I LO im. Ks. Elżbiety
      z wynikami  liceów ogólnokształcących w kraju i województwie zachodniopomorskim 
            I LO im. Ks. Elżbiety
      Przedmiot Kraj Województwo Ogółem Klasa profilowana
      Zdawalność 84,40% 79% 94,1%  
      Język polski PP 59% 57% 68% klasa humanistyczna - 70,5%
      Język polski PR 52% 44% 54,50% klasa humanistyczna - 68,5%
      matematyka PP 60% 55% 68.5% klasa matematyczna - 92%
      matematyka PR 47% 44%   klasa matematyczna - 52%
      Język angielski PP 77% 75% 86,2% klasa językowa - 89,7%
      Język angielski PR 65% 65% 66,1% klasa językowa - 76,5%
      Biologia 41% 39% 55,80% klasa medyczna - 67,5%
      Chemia 44% 44%   klasa medyczna - 54,4%
      Fizyka 46% 46% 51,30% klasa matematyczna - 58,3%
      Historia 36% 35% 41% klasa humanistyczna - 42,6%