• Informacje dla uczniów i absolwentów dotyczące składania deklaracji maturalnych oraz wprowadzania korekt w deklaracjach już złożonych w kontekście wprowadzonych zmian na egzaminie maturalnym w 2021 r.

     • Informacje dla uczniów i absolwentów dotyczące     składania     deklaracji     maturalnych     oraz     wprowadzania  korekt w deklaracjach już złożonych w kontekście wprowadzonych zmian na egzaminie maturalnym w 2021 r.  poniżej:

      Jeżeli jesteś uczniem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a), to możesz:

      a)  nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:

      – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,

      – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

      b)  jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,

      c)   jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

       

      Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje,

      a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

      b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,

      c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:

      – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,

      – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

      d)  jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

       

      Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje, ale z uzasadnionych przyczyn chcesz przystąpić do egzaminu w innej szkole niż ta, którą ukończyłeś,

      a) składasz w szkole do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

      b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r.,

      c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami nie podejmujesz żadnych działań i wtedy:

      – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,

      – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

      d)  jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

       

      *podstawa prawna zmian:

      1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314),
      1. aktualizacja (z dnia 29 1 2020 r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.

      (https://www.oke.poznan.pl/files/cms/635/informacja_egzamin_maturalny_2021_aktualizacja.pdf)

       

     • Sukcesy uczniów w olimpadach i konkursach - nauki przyrodnicze.

     • Miło nam poinformować o sukcesach naszych uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

      Uczennice - Katarzyna Serement (klasa III D1) oraz Patrycja Bednarek (klasa III D) zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego Olimpiady Biologicznej.

      Uczennice - Katarzyna Serement (klasa III D1) oraz Urszula Begiedza (klasa II E) zostały zakwalifikowane do etapu okręgowego Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Neurobiologicznej Brain Bee.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia podczas etapu okręgowego!

     • Sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach humanistycznych

     • W ostatnim czasie nasi uczniowie odnieśli duże sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

      Kacper Szutowski z klasy III C zdobył drużynowo V miejsce w etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu "Olimpiada Solidarności".

      Zuzanna Nowak z klasy III C została laureatką etapu okręgowego Olimpiady Historycznej, a Nina Klin z klasy IIC została finalistką etapu okręgowego również Olimpiady Historycznej.

      Gratulujemy takich osiągnięć i życzymy Zuzi powodzenia w dalszych zmaganiach !

     • Zmiany na egzaminie maturalnym 2021

     • Wymagania egzaminacyjne

      W 2021 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawartych w załącznikach dołączonych do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Nie będzie obowiązkowego ustnego egzaminu maturalnego

      Egzamin maturalny, podobnie jak w 2020 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej.

      Odpowiadając na szereg próśb przesłanych do resortu, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podjął decyzję, że w 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

       

      Egzamin maturalny w 2021 r.

      Język polski jako przedmiot obowiązkowy

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
      • Czas trwania: 170 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 70 punktów, w tym:część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 20 pkt (ok. 12–15 zadań – głównie otwartych – opartych na dwóch tekstach)część 2: wypracowanie – 50 pkt.
      • Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
      • Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych.
      • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

      Matematyka jako przedmiot obowiązkowy

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
      • Czas trwania: 170 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
      • Liczba zadań otwartych: 7 (w latach 2015–2020: 9).

      Język obcy jako przedmiot obowiązkowy

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
      • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+ (B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
      • Czas trwania: 120 minut.
      • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym: 40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
      • Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą przystąpić do niej osoby, którym wynik z części ustnej jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

      Przedmioty na poziomie rozszerzonym (dodatkowe)

      • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
      • W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
      • Przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym – nieobowiązkowe. Można przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych.

      Inne zmiany na egzaminach

      Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Zdający może przystąpić do egzaminu nawet z 6 przedmiotów dodatkowych, jeżeli potrzebuje wyników w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

      Będzie możliwość zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

      Dodatkowo w rozporządzeniu opisano warunki zdania egzaminu maturalnego w 2021 r. oraz uzyskania świadectwa dojrzałości, w tym uzyskania świadectwa dojrzałości przez absolwentów z lat ubiegłych.

      Wymagania egzaminacyjne na egzamin maturalny obowiązujące w 20201r.:

     • Bądźmy #Razem na Święta

     • I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku bierze udział w akcji „Razem na Święta”. Celem naszej inicjatywy jest zarówno zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

      Koordynatorem akcji w szkole jest Pani Elżbieta Skierska oraz klasa II C.

      W związku z tym, klasa II C organizuje zbiórkę tzw. długoterminowej żywności, którą wraz ze szczecinecką Strażą Miejską przed Świętami Bożego Narodzenia przekażą potrzebującym rodzinom.

      Produkty żywnościowe oraz środki czystości można przynosić do szkoły do piątku 18.12.2020 roku.

      Zapraszamy do włączenia się w akcję.

      Bądźmy #RazemnaŚwięta

     • Mistrzostwo Województwa w Piłce Plażowej

     • Wojewódzkie zawody z piłki plażowej ostatecznie odbyły się w hali Millenium w Kołobrzegu,ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. W turnieju wzięło udział 5 zespołów, "grając każdy z każdym" jeden set do 15 pkt.Chłopcy z "Elki" spisali się znakomicie wygrywając wszystkie cztery mecze i tym samym zdobyli Mistrzostwo Województwa w Piłce Plażowej 2020!!!Drużynę I L.O. reprezentowali Maciej Sycz, Gabriel Łosiewicz, Miłosz Sobolewski. Trenerem był Paweł Skobel

     • "NASZE BIEGACZKI ZDOBYŁY WICEMISTRZOSTWO WOJEWÓDZTWA"

     • Kolejny sukces sportowy odniosły nasze dziewczyny, które tym razem rywalizowały w FINALE WOJEWÓDZKIEJ LICEALIADY w Sztafetowych Biegach Przełajowych.

      We wtorek 20 października 2020r. w Gryfinie na stadionie OSiR odbyły się finały wojewódzkie w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt.

      Nasze dziewczyny pod opieką p. Tomasza Mazura zajęły II miejsce w województwie i obroniły srebro sprzed roku! Warto dodać, że dziewczyny walczyły o ten medal do ostatniej zmiany i ostatecznie wyprzedziły na finiszu I LO ze Stargardu. Tym bardziej należ docenić wkład w ten sukces i zaangażowanie naszych biegaczek. Brawo!!!

      Skład naszej sztafety: Hanna Skrobanek, Karolina Kowalik, Aleksandra Baranek, Zuzanna Idziak, Zofia Foltyniewicz, Zofia Klin oraz Patrycja Pastuszko.

      Gratulujemy dziewczyny ogromnego sukcesu!!! Brawo!!!

     • "Nasze dziewczyny znowu najlepsze w lekkiej atletyce"

     • W poniedziałek 28.09.2020 roku na stadionie lekkoatletycznym przy Zespole Szkół nr 6 odbyły się mistrzostwa powiatu w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w ramach Licealiady 2020. Bardzo dobrze zaprezentowały się nasze uczennice, które po zaciętej walce zdobyły mistrzostwo powiatu!

      Nasze dziewczyny pod opieką p.Tomasza Mazura zajęły I miejsce i stanęły na najwyższym stopniu podium! Złote medale zdobyły: Hanna Skrobanek, Zofia Skrobanek, Aleksandra Baranek, Patrycja Pastuszko, Amelia Russ-Szyszka, Zuzanna Idziak, Patrycja Nerć, Agata Łazor, Aleksandra Hengier, Zofia Foltyniewicz, Martyna Łukaszczuk, Zuzanna Łukasik, Martyna Kuśmierczyk, Wiktoria Chmielewska.

      Brawo dziewczyny za walkę, zaangażowanie i ogromny sukces! Gratulacje!!!

     • "Chłopcy z brązem w lekkiej atletyce"

     • Ogromne zaangażowanie i wola walki sprawiły, że chłopcy uplasowali się na III miejscu w mistrzostwach powiatu w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej w ramach Licealiady 2020!

      Nasi chłopcy pod opieką p.Tomasza Mazura zdobyli brązowe medale!!

      Skład drużyny: Konrad Szczepański, Paweł Okuniewicz, Oliwier Szymborski, Olgierd Masłowski, Klaudiusz Godlewski, Piotr Trzeciński, Rosicki Artur, Igor Gruszka, Vahe Poghosyan, Klaudiusz Jędrzejewski, Szymon Ciecieląg, Jakub Kuszmar, Gabriel Łosiewicz, Błażej Krywiński, Jakub Kumorek i Hubert Sniechowski.

      Brawo chłopaki za walkę! Gratulacje!!!

     • Pierwszy sukces naukowy w roku szkolnym 2020/2021!

     • 17 września o godzinie 10.00 w Szczecinie odbył się etap wojewódzki VII edycji Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III C Dawid Boberski i Kacper Szutowski. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością dziejów polityczno-społecznych Polski w latach 1970-1990.

      Miło nam poinformować, że wśród trzech wyłonionych laureatów znalazł się Kacper Szutowski, który wraz z dwoma kolegami z Kalisza Pomorskiego będzie reprezentował województwo zachodniopomorskie w etapie centralnym, który odbędzie się w grudniu tego roku.

      Gratulujemy i życzymy powodzenia !

     • Szafki szkolne.

     • Drodzy absolwenci I LO.

      Zwracamy się z prośbą o podanie informacji przez osoby/absolwentów, którzy posiadają szafkę szkolną. Potrzebujemy następujących danych: numer szafki, lokalizacja oraz imię i nazwisko wraz z z nr telefonu do kontaktu. Informację proszę kierować do sekretariatu szkoły telefonicznie lub mailowo do 21 września 2020r.

      Po tym terminie szafki zostaną uporządkowane.