• TYTUŁ ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020r.

     • Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku przekazała serdeczne gratulacje Dyrekcji, nauczycielom i uczniom naszej Szkoły za olbrzymie sukcesy w olimpiadach społeczno - prawnych. Zaowocowało to zajęciem wysokiego miejsca w Polsce przez naszą Placówkę w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 roku i uzyskaniem statusu ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r.

     • Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

     •  

       

      Podanie o przyjęcie do naszego liceum znajduj e się w zakładce rekrutacja.

      Wypełnione podanie można przesłać (już od dziś) w następujący sposób:

      1. na adres email: loela@poczta.onet.pl 
      2. faxem na nr: 94 37 400 32
      3. pocztą tradycyjną na adres szkoły:

      I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

      ul. Ks. Elżbiety 1; 78-400 Szczecinek

       

       

     • Nowość w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

     • OFERTA EDUKACYJNA

       w roku szkolnym 2020/2021

      I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

      proponuje naukę w: 4-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

       (po szkole podstawowej) w następujących klasach:

       

      1. NOWOŚĆ!! klasa matematyczno-informatyczna (z rozszerzonym programem matematyki, informatyki) –przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, matematyce, informatyce, ekonomii. Patronat nad klasą objęła Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni;
      2. klasa matematyczno-inżynierska (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce. Patronat nad klasą objęła Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni;
      3. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego lub niemieckiego, języka polskiego, geografii)–przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej oraz innych kierunkach filologicznych, historii, psychologii, socjologii, europeistyce, turystyce;
      4. klasa humanistyczna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i WOS-u) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii;
      5. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii przedmiotem uzupełniającym: fizjologia człowieka) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii
      6. klasa biologiczno-chemiczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych i rolniczych, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii;
     • Drodzy uczniowie, nowa pracownia komputerowa w I LO już na Was czeka.

     • Nowa pracownia komputerowa została już uruchomiona w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

      17 komputerów wraz z pełnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu zostało zakupionych  z budżetu Powiatu Szczecineckiego. Pracownia wyposażona jest również w drukarkę 3D i projektor.

     • Nauka na odległość

     •  

      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość w okresie od 25.03. do 26.04.2020 roku.

       

      Od 25.03.uczniowie mają prowadzone zajęcia zgodnie z podstawą programową. 

      Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględnia m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.      

       

      Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

      Działania w ramach nauczania zdalnego prowadzone są w oparciu m.in. o:
      -materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 
      -zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
      -dzienniki elektroniczne;
      -komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
      -media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
      -lekcje online;
      -programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
      -zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
      -podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
      -inne formy uzgodnione z nauczycielem.                       

      Szanowni Uczniowie

      1.Samodzielnie (np. przez e-dziennik) nawiążcie kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

      2.Zorganizujcie naukę własną w domu (stała pora uczenia się, przewietrz pokój itp.).

      3.Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

      4.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

      5.Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! 

      6.Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

      7.Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

      Szanowni Państwo

      Zorganizujcie swoim dzieciom warunki do nauki w domu, motywujcie i wspierajcie ich do systematycznego uczenia się poza szkołą, zadbajcie o ich bezpieczeństwo w sieci. Zachęcajcie do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się dodatkowe materiały m.in.: www.edpodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje.
      W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą a także z dyrekcją szkoły.

                                                           

     • Uwaga!!!

     • W związku z zaleceniami sanitarnymi

      w okresie

      od 26. 04 – 24.05.2020r. szkoła jest czynna, ale

      pilne sprawy prosimy  załatwiać przez pocztę elektroniczną, listownie lub przez telefon 

      94 37 400 32.

      Przepraszamy za utrudnienia i prosimy

      o wyrozumiałość.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły publiczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wynika to z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Informacja dla rodzica,

      -ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.

      -zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;rygorystycznie

      -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Informacja dla ucznia,

      -pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      -przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     • Sukcesy uczniów klasy III C1!

     •        Za nami kolejne  etapy  dwóch olimpiad humanistycznych , w których naszą szkołę reprezentowali  uczniowie klasy III C1. W etapie okręgowym  Olimpiady Prawa uczestniczyli Mateusz Golczyk i Jakub Kania, którzy zajęli wysoką lokatę , a do awansu do etapu centralnego zabrakło im zaledwie 0,5 punktu!!!

           W etapie wojewódzkim  XIII Ogólnopolskiej  Olimpiady Przedmiotowej im.mjr Marka Gajewskiego  „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1887-1922.O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej ”  wzięli udział Mateusz Golczyk i Iwo Bartoszcze. W wyniku  końcowej klasyfikacji awans do etapu centralnego  uzyskał Iwo i tym samym ma szansę na uzyskanie tytułu finalisty, który zwalnia z egzaminu maturalnego z historii i zapewnia wynik 100%.

                      Wielkie  gratulacje dla całej trójki  i powodzenia na maturze !

                                                                                                       Nauczyciel historii i WOS-u Elżbieta Woźniak

     • Paweł Sobczak finalistą Olimpiady Statystycznej!

     • W dniu 25 lutego odbył się pierwszy etap zawodów centralnych IV edycji Olimpiady Statystycznej. Do tego etapu przystąpiło 80 najlepszych uczestników z całej Polski. W naszym okręgu było pięciu uczestników, naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIA Paweł Sobczak.

      Ogłoszono już listę 30 najlepszych uczestników, Paweł Sobczak jest w tej grupie, a tym samym został finalistą Olimpiady Statystycznej.

      Druga część zawodów centralnych odbędzie się 12 marca w Warszawie.

      Gratulujemy Pawłowi już osiągniętego sukcesu!

     • Złoto naszych siatkarek!!!!

     • W dniach 26-27.02.2020 w hali sportowej naszego LO odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt.W turnieju udział wzięło 6 zespołów z powiatu szczecineckiego, podzielonych na dwie grupy. Do półfinału awansowały po dwa najlepsze zespoły z grupy. W pierwszym meczu półfinałowym ZS nr 1 pokonał ZS nr 2 2:0, a w drugim l LO wygrało 2:0 z ZS nr 6. W finale najlepsze okazały się dziewczęta z I LO, które w pięknym stylu pokonały zespół z ekonomika 2:0 i tym samym zostały Mistrzyniami Powiatu Szczecineckiego w piłce siatkowej dziewcząt!Serdecznie gratulujemy dziewczynom i trenerowi!

     • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

     • W piątek 7.02.2020 w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych uczniów znalazł sie Mateusz Golczyk, ucz.kl. III C 1. Serdecznie gratulujemy.

     • Srebrna tarcza dla I liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

     •  

      5 lutego 2020 r  w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy z dyrektorami najlepszych zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych w XXII Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

      Podczas uroczystości Pani Kurator uhonorowała dyrektorów liceów i techników z naszego regionu, które w Rankingu Perspektywy 2020 otrzymały Złote, Srebrne lub Brązowe Tarcze.

      Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

     • Nasze dziewczyny znowu ze złotem!

     • W środę 05.02.2020r. w naszej hali odbyły się powiatowe rozgrywki w koszykówce dziewcząt w ramach Licealiady, w których udział wzięły cztery zespoły. Były to: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 6 i I LO. Mecze rozegrano systemem "każdy z każdym".

      Nasze dziewczyny pod opieką p.Tomasza Mazura były mało gościnne i zajęły I miejsce! Emocji we wszystkich meczach nie brakowało, ale największe były w meczu z ZS nr 1. Nasze koszykarki do ostatniej sekundy walczyły o zwycięstwo i zwyciężyły jednym punktem! Jako jedyne wygrały wszystkie swoje mecze i zdobyły złote medale!

      Skład zwycięskiej drużyny: Natalia Dobysz, Daria Kumoch, Joanna Kozińska, Iza Komorska, Julia Nocek, Michelle Mężykowska, Jagoda Bolechowska, Wiktoria Wiśniewska, Kamila Bogdanowicz i Zuzanna Nowacka. Najlepszą zawodniczką turnieju została Iza Komorska!

      Brawo dziewczyny!

      Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie regionalnym!!!

     • Olimpiada Języka Łacińskiego

     • Miło nam poinformować, że Michał Rogiński z klasy II b zakwalifikował się, z bardzo wysokim wynikiem, do etapu centralnego Olimpiady Języka Łacińskiego. Serdeczne gratulacje !

     • NASI KOSZYKARZE NAJLEPSI w POWIECIE

     • W środę i w czwartek w naszej hali odbyły się rozgrywki w koszykówce chłopców w ramach Licealiady, czyli  Mistrzostwa Powiatu szkół średnich.

      Do rywalizacji przystąpiło aż siedem szkół: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 6, ZST, LO STO, LO Borne Sulinowo i gospodarze I LO.

      Nasi chłopcy pod opieką p.Tomasza Mazura spisali się znakomicie i wygrali jako jedyni wszystkie mecze!

      Największe emocje były w meczu półfinałowym z ZS nr 1 i  finałowym z LO Borne Sulinowo, w których zwycięstwo nasi zawodnicy wywalczyli w ostatnich minutach!

      Skład I LO: Jakub Sienkiewicz, Patryk Kodź, Stefan Patrzyński, Michał Bielas, Kacper Dębowski, Błażej Krywiński, Maksymilian Kiczuk, Dawid Krupecki, Dominik Gonczarów, Radosław Celej, Jakub Dąbrowski i Filip Wronowski.

      Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Patryk Kodź!

      Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom! Brawo chłopaki!

      A naszym kibicom dziękujemy za doping!!!

     • Zajęcia mikroskopowania w CEEiRJ w Szczecinku

     • 28 stycznia 2020 r. młodzież z klasy I D I LO im. Ks Elżbiety w Szczecinku pod opieką nauczyciela biologii uczestniczyła w zajęciach mikroskopowania w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. Uczennica klasy I D Lidia Pachciarek przygotowała lekcję powtórzeniową z budowy i funkcji tkanki nabłonkowej. Następnie pod opieką Pani Wioletty Michalskiej wykonała preparat mikroskopowy tkanki nabłonkowej, pobierając komórki nabłonkowe za pomocą wacika z wewnętrznej strony policzka. Młodzież miała okazję obejrzeć pod mikroskopem przygotowany przez uczennicę preparat tkanki nabłonkowej oraz innych tkanek (erytrocytów człowieka i żaby) na przygotowanej wcześniej przez uczennicę prezentacji. Na zakończenie uczniowie podziękowali za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach.