• List Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020

     •  

      Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele z zachodniopomorskich szkół,Szanowni Rodzice,Drodzy Uczniowie!

      Dobiega końca rok szkolny 2019/2020 – roczny trud kształcenia charakterów, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności. Rok szkolny trudny ze względu na epidemię. Wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która wymagała od nas wielu wyrzeczeń, konsekwencji i mobilizacji.

      Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele,

      składam Wam wyrazy uznania za trud oraz wysiłek włożony w nauczanie i wychowanie naszych dzieci i młodzieży. Za poświęcenie w pracę dydaktyczną z uczniami, przekazywanie im cennej wiedzy i wpojenie naukowej pasji. Szczególnie dziękuję za te kilka ostatnich miesięcy, podczas których wykazaliście się zrozumieniem zaistniałej sytuacji, a przede wszystkich kreatywnością w prowadzeniu nauki zdalnej. Niech okres letniego urlopu będzie dla Państwa czasem radosnego odpoczynku.

      Szanowni Rodzice,

      dziękuję Wam za dobrą współpracę ze szkołą. Wasze wsparcie ma niezwykłe znaczenia nie tylko dla wyników nauczania, ale także dla atmosfery środowiska szkolnego. Dziękuję, że w ostatnim czasie wykazaliście się ogromną cierpliwością, niekiedy mierząc się z trudną rolą Nauczyciela. Jestem przekonana, że szkolne osiągnięcia Państwa dzieci stanowić będą powód do dumy i zadowolenia, a trud wychowawczy zaowocuje ich pomyślną przyszłością.

      Drodzy Uczniowie,

      gratuluję wszystkich indywidualnych sukcesów i osiągnięć. W ostatnim czasie spotkaliście się z nowym sposobem nauczania – nauką zdalną, która wymagała od Was dużej konsekwencji i pracy. Wykazaliście się dojrzałością, zrozumieniem sytuacji, ale przede wszystkim pokazaliście, że „chcieć to móc”. Daliście radę! Za co Wam serdecznie dziękuję! Życzę Wam, aby letni wypoczynek był ciekawy i inspirujący, a nade wszystko bezpieczny, przeżyty z rozwagą i wyobraźnią.W tych wyjątkowych czasach ważna jest odpowiedzialność i solidarność. Dbajcie o siebie i podążajcie zawsze w kierunku, w którym widzicie szanse na swój rozwój.

      Zachęcam również do zapoznania się z pakietem informacyjnym dotyczącym bezpiecznego wypoczynku, który dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Rodzice i uczniowie -> Wypoczynek. Chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę na wytyczne i rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.

      Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku Zachodniopomorski Kurator OświatyMagdalena Zarębska – Kulesza

     • Stypendia akademickie

     • Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia 6 lipca 2020 roku rozpocznie rekrutację do 9 Edycji stypendiów akademickich na rok 2020/2021.

      Celem Fundacji jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która niejednokrotnie jest jedyną szansą na podjęcie studiów wyższych w większych miastach.

       

      Stypendia w wysokości 6000zł. przyznawane są na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych na uczelniach akademickich.

      Kierujemy do Państwa gorącą prośbę o pomoc w dotarciu do maturzystów, ludzi młodych i ambitnych z informacją o możliwości jaką daje stypendium FEJJ.

      Link do naszej strony: www.fejj.pl

     • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mózgu

     • Organizatorami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu są Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie. W 2019 roku Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Mózgu uzyskał tytuł olimpiady tematycznej wspieranej przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Dwóch Laureatów Olimpiady zgodnie z uchwałą Senatu PUM nr 95/2018 z dnia 20.06.2018 roku uzyskuje prawo do studiowania na wybranym przez siebie kierunku w PUM w Szczecinie z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Jest to ogromne osiągnięcie tych wszystkich, którzy organizowali i uczestniczyli w dotychczasowych edycjach Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Mózgu.

      W II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mózgu ogromny sukces nasi uczniowie.

      W tym roku tytuł Laureatów II Ogólnopolskiej Olimpiady przypadł dwóm finalistom z najwyższymi lokatami w eliminacjach okręgowych. Na I miejscu uplasowała się nasza uczennica Aleksandra Andrzejewska (z klasy III E) i otrzymała tytuł laureata etapu centralnego II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu.

      Tytuł finalisty etapu centralnego otrzymali również:

      1. Katarzyna Serement (uczennica klasy II D1)
      2. Kornelia Ksok (uczennica klasy III D)
      3. Katarzyna Awtuch (uczennica klasy III D)
      4. Urszula Begiedza (uczennica klasy I E)
      5. Mateusz Radzymiński (uczeń klasy II D1)
      6. Roland Schlamberger (uczeń klasy II D1)

      GRATULUJEMY!

       

     • SUKCESY MATEMATYCZNE

     • Miło nam poinformować, że klasy pierwsze, które wzięły udział w XXXI edycji Międzynarodowego Konkursu „Matematyka Bez Granic” osiągnęły duży sukces:

      IP           

      I miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskim (razem z dwiema innymi szkołami)
      oraz VI miejsce w Polsce (opiekun p. Grażyna Mielnik)

      IA         

      II miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskim (razem z czterema innymi szkołami)
      oraz VII miejsce w Polsce (opiekun p. Zbigniew Gołębiowski)

      ID          

      XIV miejsce w regionie lubusko-zachodniopomorskim (VII miejsce w województwie)
      oraz XXII miejsce w Polsce (opiekun p. Grażyna Mielnik)

      Konkurs polegał na zespołowym rozwiązaniu kilkunastu nietypowych zadań przy których trzeba było wykazać się  pomysłowością, starannością i umiejętnością współpracy. Nasza szkoła od wielu lat startuje z sukcesami w tym konkursie organizowanym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Cieszymy się, że nasi młodsi uczestnicy podtrzymali dobrą tradycję szkoły.

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom!

     • Ranking Szkół Zwolnionych z Teorii

     • Ogromnie miło nam poinformować, że nasza szkoła dostała się do rankingu ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii, dzięki trzem grupom uczniów z naszej szkoły, którzy ukończyli swój projekt, tym samym zostając finalistami!

      Pierwsza grupa to uczniowie klasy IIC realizujący projekt pod tytułem ,,Bóg uzasadnia, że jest": Natalia Wilchowska, Wiktoria Ferencowycz, Maciej Księżopolski, Dawid Boberski, Laura Grodzińska oraz Jakub Liniewicz

      Grupa druga to uczniowie klasy I A i I B którzy realizowali projekt,, Glow On Road" Martyna Kuśmierczyk, Natalia Pałubicka, Dawid Aleksandrowicz, Konrad Kamiński.

      Trzecia grupa natomiast to uczennice Ola Kozakiewicz, Paulina Nowak, Aleksandra Makselon, Wiktoria Wiśniewska które realizowany projekt zatytułowany "Eko torba lepiej wygląda".

      Serdecznie gratulujemy sukcesu

     • Procedury postępowania w czasie matur 2020

     • Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu maturalnego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Elżbiety

      w Szczecinku.

       

      1. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów.

       1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
       2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
        w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa
        w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
       3. Rodzic / prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
        z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
       4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
      1. zdający;
      2. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania
       i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni;
      3. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.;
      4. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

      Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców / prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy
      np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

       1. Jeżeli to możliwe w dniach, w których jest przeprowadzany egzamin, w szkole nie należy prowadzić zajęć edukacyjnych dla innych uczniów lub należy rozpocząć prowadzenie zajęć po zakończeniu egzaminu w danym dniu
        i zdezynfekowaniu pomieszczeń. Dotyczy to w szczególności:
      1. egzamin maturalnego z przedmiotów, do których przystępują największe grupy zdających w danej szkole
       1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
       2. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
       3. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą ( butelka musi być oryginalnie zamknięta).
       4. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
        Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
       5.  Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia w wyznaczonych i opisanych salach.
       6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zapewnia kilku rezerwowych członków zespołów nadzorujących, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu
        na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.

      2. Środki bezpieczeństwa osobistego.

       1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

      Zdający egzamin  wchodzą do szkoły wejściem głównym ustawiając się do drzwi lewych i prawych osobno oraz do wejścia od sali gimnastycznej wg przydziału klas zgodnie z harmonogramem. Dlatego proszę o wcześniejsze zaplanowanie przybycia na egzamin. Do szkoły będzie można wejść od 8.00

       1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
        w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
        i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
        z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających  w przypadku egzaminu maturalnego.  Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
       2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający może zdjąć maseczkę. Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
      1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
      2. wychodzi do toalety;
      3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
       1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
        np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
       2. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
        po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc
        (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
       3. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
        z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
       4. Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
        w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni , kiedy jest to konieczne, używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
       5. W przypadku egzaminu maturalnego zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz, jeżeli to konieczne,  znajdujących się w nich sprzętów.

      3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

       1. Przy każdym wejściu do szkoły wywieszona jest  informacja:
      1. dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu;
      2. zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
      3. zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego;
      4. zawierająca numery telefonów do służb medycznych;
      5. zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).
       1. Przy każdym wejściu do szkoły  znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
       2. Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
       3. W przypadku egzaminu z przedmiotów na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika  z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz  informacja o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego.
       4. Egzamin  przeprowadzany jest w salach lekcyjnych, auli  oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy zdającymi oraz pomiędzy zdającymi i członkami zespołu nadzorującego.
       1. Ławki w sali egzaminacyjnej są ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.
       1. Miejsca dla członków zespołu nadzorującego są przygotowane z zachowaniem co najmniej 1,5-metrowego odstępu od zdających oraz od pozostałych członków zespołu nadzorującego (podczas gdy zdający rozwiązują zadania;

      w trakcie czynności organizacyjnych członkowie zespołu nadzorującego są zobowiązani zakrywać usta i nos oraz mieć założone rękawiczki). Członkowie zespołu nadzorującego powinni do niezbędnego minimum ograniczyć poruszanie się po sali egzaminacyjnej; konieczne jest jednak regularne nadzorowanie pracy zdających w pozycji stojącej. Istotne jest, aby zapewnić miejsca dla członków zespołu nadzorującego w taki sposób, aby zachować odpowiednie odstępy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości właściwego nadzoru pracy zdających.

       1. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:
      1.  egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych w zakresie zadań
       na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie
       z płyty CD;
      2. sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

      Jeżeli ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego drzwi nie mogą być otwarte, należy zapewnić regularną dezynfekcję klamek / uchwytów.

       1. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
        o zapewnienie komfortu zdających.
       2.  Należy zminimalizować zostawienie rzeczy osobistych – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Będzie to odrębne -wyznaczone pomieszczenie sala nr 16 oraz  szatnia  na odzież wierzchnią, w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.
       3. Zapewniona będzie bieżąca dezynfekcja toalet.
       4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  są  wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.
       1. Codziennie przeprowadzane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła,  uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
       1. Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej będą dezynfekowane przed
        i po każdym egzaminie. W przypadku egzaminu maturalnego, oraz poszczególnych zmian części pisemnej i części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dezynfekowane będą ławki i krzesła pomiędzy poszczególnymi zakresami, sesjami egzaminacyjnymi lub zmianami danego dnia.
       2. Dezynfekowane będą również:
      1. odtwarzacze płyt CD wykorzystywane do przeprowadzenia  egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego ;
      2. kalkulatory na egzamin maturalny z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, fizyki
      3. przybory piśmiennicze, jeżeli szkoła zdecyduje się zapewnić takie materiały dla zdających, którzy zapomnieli przynieść je na egzamin, z wyjątkiem materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają.[1]
       1. Na terenie szkoły  przygotowane będą pomieszczenia

       tj. sala nr 28 (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

       1.  Na terenie szkoły przygotowane będą sale nr 31,23  wyposażone w płyn dezynfekujący, w którym osoby przystępujące do dwóch egzaminów jednego dnia będą mogły, przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami, albo poczekać do rozpoczęcia popołudniowej sesji egzaminacyjnej.

      4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu.

       1. Członkowie zespołów nadzorujących odbędą szkolenie z zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas egzaminu przeprowadzone przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
       2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie. Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę, aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”,.
       3. Członkowie zespołu nadzorującego wraz z przedstawicielem zdających

      w rękawiczkach i maseczkach odbierają arkusze od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Arkusze są rozdawane zdającym również przez osoby, które mają założone rękawiczki, oraz mają zakryte usta i nos.

       1.  Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających
        o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
      1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;
      2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej
       po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;
      3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;
      4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
       po zakończonym egzaminie.
       1.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
        W tym celu dyrektor szkoły:
      1. przekaże wychowawcom,  a oni zdającym z wyprzedzeniem  informację

      o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu ;

      1. wpuszcza zdających na teren szkoły różnymi wejściami;
      2. wpuszcza zdających na teren szkoły o różnych godzinach;
      3.  egzamin nie może rozpocząć się później niż 45 minut po godzinie rozpoczęcia podanej w harmonogramie, wszyscy zdający z danej grupy piszą egzamin w odrębnych salach, a żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi);
      4.  poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

      O przyjętych rozwiązaniach należy poinformować zdających, a w przypadku zdających niepełnoletnich również ich rodziców/prawnych opiekunów,
      z odpowiednim wyprzedzeniem.

      Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z wprowadzeniem grup podczas wpuszczania zdających na egzamin.

       

      1. W pierwszej kolejności (o najwcześniejszych godzinach- od 8.00) na egzamin wchodzą zdający, którzy:
      1. korzystają z przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu;
      2. w przypadku egzaminu maturalnego – danego dnia przystępują do egzaminu zarówno o godz. 9:00, jak i o 14:00;
       1. W przypadku egzaminu maturalnego zdający potwierdzają swoją obecność
        na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

      Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

       

      5. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego/nadzorującego lub u zdającego.

       

      5.1Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

      Szczegółowe rozwiązania organizacyjne związane z przeprowadzaniem egzaminu w przypadku konieczności odizolowania zdającego lub innej osoby uczestniczącej w przeprowadzaniu egzaminu

      1. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania członka zespołu nadzorującego przejawiającego objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu
       lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym fakcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z którym ustala sposób postępowania. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powinien – tak szybko, jak jest to możliwe –zapewnić zastępstwo za członka zespołu, który nie może brać udziału w przeprowadzaniu danego egzaminu. Jeżeli nie będzie to możliwe, dyrektor OKE może wydać zgodę na zakończenie przeprowadzania egzaminu w niepełnym składzie zespołu nadzorującego, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa zdających oraz zapewniony jest odpowiedni nadzór nad pracą zdających. Informację
       o wystąpieniu opisanej sytuacji odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu w danej sali oraz w protokole zbiorczym.
      2. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję
       o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

      W szkole obowiązuje procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem.

       

      [1] Nie ma konieczności dezynfekowania kart wzorów przeznaczonych na EM z matematyki, biologii, chemii i geografii, ponieważ EM z matematyki na PP i PR oraz egzaminy z przedmiotów przyrodniczych odbywają się w inne dni.

     • Konsultacje dla uczniów na terenie szkoły od 01.06.2020r.

     • Konsultacje przedmiotowe przeznaczone są dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku od 1 czerwca 2020 roku.

      Celem konsultacji jest:

      • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu;

      • utrwalenie wiedzy nabytej w toku edukacji;

      • umożliwienie zaliczenia w dodatkowym terminie obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy i umiejętności;

      • umożliwienie poprawy oceny.

      Ważne!!!

      W konsultacjach uczestniczą zainteresowani uczniowie (udział jest dobrowolny) lub wskazani uczniowie przez nauczyciela uczącego bądź wychowawcę klasy, którzy nie wykonują swoich obowiązków w czasie nauczania zdalnego.Wytyczne do ogólnego stosowania przez uczniów biorących udział w konsultacjach:

      • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych (do max.12 osób). Zapoznaj się z ich harmonogramem.
      • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.Jeżeli chcesz skorzystać z konsultacji zgłoś ten fakt dzień wcześniej do nauczyciela uczącego, wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły telefonicznie bądź mailowo.
      • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
      • Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
      • W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny (1,5 m). Również zasady te obowiązują na terenie szkoły.
      • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
      • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
      • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
      • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła je zmieniła.

      Harmonogram konsultacji przedmiotowych dla uczniówod 01.06.2020r.

      Nazwisko i imię - Godzina rozpoczęcia - Dzień tygodnia

      1.Okuniewicz Beata - 13.30 - piątek

      2.Adamiecka Janina - 13.45 - wtorek

      3.Antoniak Czajka-Alina - 14.00 - piątek

      4.Bobyk Honorata - 13.30 - wtorek

      5.Budna Teresa - 14.00 - wtorek

      6.Czaplińska Danuta - 13.00 - Wtorek, środa

      7.Drapała Krystyna - 13.30 - piątek

      8.Gołębiowski Zbigniew - 12.30 - Wtorek

      9.Jankun Ewa - 14.30 - wtorek

      10.Kania Jerzy - 12.45 - wtorek

      11.Kilian Grzegorz - 12.30 - czwartek

      12.Komorowska Anna - 11.40 - poniedziałek

      13.Kosińska Lucyna - 13.00 - piątek

      14.Kościukiewicz Marlena - 12.30 - środa

      15.Kowalczyk Karolina - 12.30 - wtorek

      16.Kozłowska Joanna - 14.00 - czwartek

      17.Lankauf Zbigniew - 14.00 - czwartek

      18.Litwin-Kizielewicz Renata - 14.00 - wtorek

      19.Ludka Dorota - 13.00 - Środa

      20.Łysiak Anna - 11.30 - środa

      21.Mazur Tomasz - 14.00 - Wtorek, Czwartek

      22.Michalska Wioletta - 15.00 - Poniedziałek

      23.Mielnik Grażyna - 12.30 - Wtorek

      24.Mikosza Sławomir - 13.40 - środa

      25.Nyk Dariusz - 13.00 - poniedziałek

      26.Okuniewicz Piotr - 15.00 - czwartek

      27.Ostrowska Iga - 13.40 - czwartek

      28.Pawlak-Gieniusz Agnieszka - 13.50 - wtorek

      29.Plichta Ewa - 13.50 - wtorek

      30.Podstawki Maciej - 13.00 - poniedziałek

      31.Radzymińka Anna - 15.00 - środa

      32.Samojłow Agnieszka - 12.30 - wtorek

      33.Skierska Elżbieta - 15.00 - czwartek

      34.Skobel Paweł - 12.00 - czwartek

      35.Stec Daria - 12.30 - wtorek

      36.Stemplewska Aleksandra - 14.30 - czwartek

      37.Szacik-Jankowska Jolanta - 13.30 - środa

      38.Szokal - Egird Stanisława - 14.00 - poniedziałek

      39.Szpakowska Urszula - 12.00 - czwartek

      40.Szymaszek Magdalena - 12.30 - czwartek

      41.Szymikowska Magdalena - 12.30 - środa

      42.Węgiełek Elżbieta - 13.40 - środa

      43.Więcek Dariusz - 14.30 - czwartek

      44.Wilicka Iwona - 13.00 - środa

      45.Woźniak Elżbieta - 12.30 - Czwartek

      46.Wróblewski Piotr - 13.30 - czwartek

      47.Wróblewska Joanna - 13.00 - wtorek

      48.Wysocka Bożenna - 14.00 - czwartek

     • Drodzy Maturzyści!!

     •  

      „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

      lecz przez to, kim jest;

      nie przez to, co ma,

      lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

      Święty Jan Paweł II

      Kochani Maturzyści !!!

       

       Mijają trzy lata, okres wytężonej pracy, wzlotów i upadków, chwil szczęścia i radości. Coś się kiedyś zaczyna   i coś się gdzieś kończy. Taka jest kolej rzeczy i taki jest jej porządek. Fragment Waszej drogi życiowej związany z tą szkołą powoli, nieubłaganie dobiega końca. Kiedyś za kilka, kilkanaście lat, gdy spojrzycie wstecz poprzez warstwę czasu, zapewne będziecie chcieli wychwycić każde, nawet najdrobniejsze wspomnienie i przywrócić   je Waszej pamięci. Każdy dzień spędzony w szkole, każdą lekcję, każdy dzwonek, każde wydarzenie. Każdą twarz przewijającą się w salach lekcyjnych i na korytarzu, każdą chwilę.

      Pragnąłbym aby były to miłe wspomnienia. Pewnie nie do wszystkich jeszcze dociera co dzisiaj się kończy. Kiedy za kilka lat uda się Wam zorganizować klasowe jubileuszowe spotkania, mile i ciekawie będzie powspominać to, co już nigdy nie wróci. Życzę wszystkim, aby cele sobie założone i zamierzenia udało się zrealizować, by życie się Wam dobrze poukładało i kiedyś jak spotkamy się po latach można Was było zobaczyć szczęśliwych  i zadowolonych, żeby można było usłyszeć słowa: ta szkoła mnie czegoś nauczyła.

      Gratuluję wszystkim ukończenia szkoły i tym samym dopuszczenia do egzaminu maturalnego.  Tylko wytrwali        i pracowici dotrwali z nami do dzisiaj.

      Dziękuję wychowawcom klas maturalnych za trud i wysiłek włożony w pracę z uczniami, której efekty są nie tylko poparte świadectwami ukończenia szkoły. Podejmowane działania wychowawcze, opiekuńcze, patriotyczne, obywatelskie będą z całą pewnością wśród tych młodych ludzi owocować w dorosłym życiu

       

      Życzę Wam, żeby wszystkie Wasze plany i marzenia się spełniły.

      Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety

      Arkadiusz Szczepaniak

       

     • TYTUŁ ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020r.

     • Wysoka Kapituła IX Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego 2020 roku przekazała serdeczne gratulacje Dyrekcji, nauczycielom i uczniom naszej Szkoły za olbrzymie sukcesy w olimpiadach społeczno - prawnych. Zaowocowało to zajęciem wysokiego miejsca w Polsce przez naszą Placówkę w IX Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2020 roku i uzyskaniem statusu ZŁOTEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP 2020 r.

     • Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020/2021

     •  

       

      Podanie o przyjęcie do naszego liceum znajduj e się w zakładce rekrutacja.

      Wypełnione podanie można przesłać (już od dziś) w następujący sposób:

      1. na adres email: loela@poczta.onet.pl 
      2. faxem na nr: 94 37 400 32
      3. pocztą tradycyjną na adres szkoły:

      I Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku

      ul. Ks. Elżbiety 1; 78-400 Szczecinek

       

       

     • Nowość w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

     • OFERTA EDUKACYJNA

       w roku szkolnym 2020/2021

      I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

      proponuje naukę w: 4-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

       (po szkole podstawowej) w następujących klasach:

       

      1. NOWOŚĆ!! klasa matematyczno-informatyczna (z rozszerzonym programem matematyki, informatyki) –przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, matematyce, informatyce, ekonomii. Patronat nad klasą objęła Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni;
      2. klasa matematyczno-inżynierska (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce. Patronat nad klasą objęła Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni;
      3. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego lub niemieckiego, języka polskiego, geografii)–przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej oraz innych kierunkach filologicznych, historii, psychologii, socjologii, europeistyce, turystyce;
      4. klasa humanistyczna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i WOS-u) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii;
      5. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii przedmiotem uzupełniającym: fizjologia człowieka) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii
      6. klasa biologiczno-chemiczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych i rolniczych, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii;
     • Drodzy uczniowie, nowa pracownia komputerowa w I LO już na Was czeka.

     • Nowa pracownia komputerowa została już uruchomiona w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

      17 komputerów wraz z pełnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu zostało zakupionych  z budżetu Powiatu Szczecineckiego. Pracownia wyposażona jest również w drukarkę 3D i projektor.

     • Nauka na odległość

     •  

      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość w okresie od 25.03. do 26.04.2020 roku.

       

      Od 25.03.uczniowie mają prowadzone zajęcia zgodnie z podstawą programową. 

      Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględnia m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.      

       

      Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

      Działania w ramach nauczania zdalnego prowadzone są w oparciu m.in. o:
      -materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 
      -zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
      -dzienniki elektroniczne;
      -komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
      -media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
      -lekcje online;
      -programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
      -zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
      -podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
      -inne formy uzgodnione z nauczycielem.                       

      Szanowni Uczniowie

      1.Samodzielnie (np. przez e-dziennik) nawiążcie kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

      2.Zorganizujcie naukę własną w domu (stała pora uczenia się, przewietrz pokój itp.).

      3.Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

      4.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

      5.Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! 

      6.Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

      7.Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

      Szanowni Państwo

      Zorganizujcie swoim dzieciom warunki do nauki w domu, motywujcie i wspierajcie ich do systematycznego uczenia się poza szkołą, zadbajcie o ich bezpieczeństwo w sieci. Zachęcajcie do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się dodatkowe materiały m.in.: www.edpodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje.
      W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą a także z dyrekcją szkoły.

                                                           

     • Uwaga!!!

     • W związku z zaleceniami sanitarnymi

      w okresie

      od 26. 04 – 24.05.2020r. szkoła jest czynna, ale

      pilne sprawy prosimy  załatwiać przez pocztę elektroniczną, listownie lub przez telefon 

      94 37 400 32.

      Przepraszamy za utrudnienia i prosimy

      o wyrozumiałość.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły publiczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wynika to z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Informacja dla rodzica,

      -ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.

      -zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;rygorystycznie

      -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Informacja dla ucznia,

      -pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      -przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     • Sukcesy uczniów klasy III C1!

     •        Za nami kolejne  etapy  dwóch olimpiad humanistycznych , w których naszą szkołę reprezentowali  uczniowie klasy III C1. W etapie okręgowym  Olimpiady Prawa uczestniczyli Mateusz Golczyk i Jakub Kania, którzy zajęli wysoką lokatę , a do awansu do etapu centralnego zabrakło im zaledwie 0,5 punktu!!!

           W etapie wojewódzkim  XIII Ogólnopolskiej  Olimpiady Przedmiotowej im.mjr Marka Gajewskiego  „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1887-1922.O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej ”  wzięli udział Mateusz Golczyk i Iwo Bartoszcze. W wyniku  końcowej klasyfikacji awans do etapu centralnego  uzyskał Iwo i tym samym ma szansę na uzyskanie tytułu finalisty, który zwalnia z egzaminu maturalnego z historii i zapewnia wynik 100%.

                      Wielkie  gratulacje dla całej trójki  i powodzenia na maturze !

                                                                                                       Nauczyciel historii i WOS-u Elżbieta Woźniak

     • Paweł Sobczak finalistą Olimpiady Statystycznej!

     • W dniu 25 lutego odbył się pierwszy etap zawodów centralnych IV edycji Olimpiady Statystycznej. Do tego etapu przystąpiło 80 najlepszych uczestników z całej Polski. W naszym okręgu było pięciu uczestników, naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIA Paweł Sobczak.

      Ogłoszono już listę 30 najlepszych uczestników, Paweł Sobczak jest w tej grupie, a tym samym został finalistą Olimpiady Statystycznej.

      Druga część zawodów centralnych odbędzie się 12 marca w Warszawie.

      Gratulujemy Pawłowi już osiągniętego sukcesu!