• Nowość w ofercie edukacyjnej na rok szkolny 2020/2021

     • OFERTA EDUKACYJNA

       w roku szkolnym 2020/2021

      I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

      proponuje naukę w: 4-LETNIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

       (po szkole podstawowej) w następujących klasach:

       

      1. NOWOŚĆ!! klasa matematyczno-informatyczna (z rozszerzonym programem matematyki, informatyki) –przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, matematyce, informatyce, ekonomii. Patronat nad klasą objęła Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni;
      2. klasa matematyczno-inżynierska (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce. Patronat nad klasą objęła Politechnika Koszalińska, uczniowie biorą udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników uczelni;
      3. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego lub niemieckiego, języka polskiego, geografii)–przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej, filologii germańskiej oraz innych kierunkach filologicznych, historii, psychologii, socjologii, europeistyce, turystyce;
      4. klasa humanistyczna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii i WOS-u) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii;
      5. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii przedmiotem uzupełniającym: fizjologia człowieka) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii
      6. klasa biologiczno-chemiczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych i rolniczych, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii;
     • Drodzy uczniowie, nowa pracownia komputerowa w I LO już na Was czeka.

     • Nowa pracownia komputerowa została już uruchomiona w I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.

      17 komputerów wraz z pełnym oprogramowaniem i dostępem do Internetu zostało zakupionych  z budżetu Powiatu Szczecineckiego. Pracownia wyposażona jest również w drukarkę 3D i projektor.

     • Nauka na odległość

     •  

      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość w okresie od 25.03. do 26.04.2020 roku.

       

      Od 25.03.uczniowie mają prowadzone zajęcia zgodnie z podstawą programową. 

      Tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględnia m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.      

       

      Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. 

      Działania w ramach nauczania zdalnego prowadzone są w oparciu m.in. o:
      -materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 
      -zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
      -dzienniki elektroniczne;
      -komunikację poprzez pocztę elektroniczną;
      -media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu;
      -lekcje online;
      -programy telewizji publicznej i audycje radiowe;
      -zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;
      -podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada;
      -inne formy uzgodnione z nauczycielem.                       

      Szanowni Uczniowie

      1.Samodzielnie (np. przez e-dziennik) nawiążcie kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

      2.Zorganizujcie naukę własną w domu (stała pora uczenia się, przewietrz pokój itp.).

      3.Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

      4.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszaj nauczycielom (samodzielnie lub prosząc o pośrednictwo rodziców).

      5.Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe! 

      6.Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

      7.Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile widziane!).

      Szanowni Państwo

      Zorganizujcie swoim dzieciom warunki do nauki w domu, motywujcie i wspierajcie ich do systematycznego uczenia się poza szkołą, zadbajcie o ich bezpieczeństwo w sieci. Zachęcajcie do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się dodatkowe materiały m.in.: www.edpodreczniki.pl, www.cke.gov.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje.
      W razie pytań, wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą a także z dyrekcją szkoły.

                                                           

     • Uwaga!!!

     • W związku z zaleceniami sanitarnymi

      w okresie

      od 26. 04 – 24.05.2020r. szkoła jest czynna, ale

      pilne sprawy prosimy  załatwiać przez pocztę elektroniczną, listownie lub przez telefon 

      94 37 400 32.

      Przepraszamy za utrudnienia i prosimy

      o wyrozumiałość.

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie szkoły publiczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wynika to z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Informacja dla rodzica,

      -ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br.

      -zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;rygorystycznie

      -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;-śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Informacja dla ucznia,

      -pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

      -przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

      -przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

     • Sukcesy uczniów klasy III C1!

     •        Za nami kolejne  etapy  dwóch olimpiad humanistycznych , w których naszą szkołę reprezentowali  uczniowie klasy III C1. W etapie okręgowym  Olimpiady Prawa uczestniczyli Mateusz Golczyk i Jakub Kania, którzy zajęli wysoką lokatę , a do awansu do etapu centralnego zabrakło im zaledwie 0,5 punktu!!!

           W etapie wojewódzkim  XIII Ogólnopolskiej  Olimpiady Przedmiotowej im.mjr Marka Gajewskiego  „ Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1887-1922.O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej ”  wzięli udział Mateusz Golczyk i Iwo Bartoszcze. W wyniku  końcowej klasyfikacji awans do etapu centralnego  uzyskał Iwo i tym samym ma szansę na uzyskanie tytułu finalisty, który zwalnia z egzaminu maturalnego z historii i zapewnia wynik 100%.

                      Wielkie  gratulacje dla całej trójki  i powodzenia na maturze !

                                                                                                       Nauczyciel historii i WOS-u Elżbieta Woźniak

     • Paweł Sobczak finalistą Olimpiady Statystycznej!

     • W dniu 25 lutego odbył się pierwszy etap zawodów centralnych IV edycji Olimpiady Statystycznej. Do tego etapu przystąpiło 80 najlepszych uczestników z całej Polski. W naszym okręgu było pięciu uczestników, naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIA Paweł Sobczak.

      Ogłoszono już listę 30 najlepszych uczestników, Paweł Sobczak jest w tej grupie, a tym samym został finalistą Olimpiady Statystycznej.

      Druga część zawodów centralnych odbędzie się 12 marca w Warszawie.

      Gratulujemy Pawłowi już osiągniętego sukcesu!

     • Złoto naszych siatkarek!!!!

     • W dniach 26-27.02.2020 w hali sportowej naszego LO odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt.W turnieju udział wzięło 6 zespołów z powiatu szczecineckiego, podzielonych na dwie grupy. Do półfinału awansowały po dwa najlepsze zespoły z grupy. W pierwszym meczu półfinałowym ZS nr 1 pokonał ZS nr 2 2:0, a w drugim l LO wygrało 2:0 z ZS nr 6. W finale najlepsze okazały się dziewczęta z I LO, które w pięknym stylu pokonały zespół z ekonomika 2:0 i tym samym zostały Mistrzyniami Powiatu Szczecineckiego w piłce siatkowej dziewcząt!Serdecznie gratulujemy dziewczynom i trenerowi!

     • Stypendysta Prezesa Rady Ministrów

     • W piątek 7.02.2020 w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych uczniów znalazł sie Mateusz Golczyk, ucz.kl. III C 1. Serdecznie gratulujemy.

     • Srebrna tarcza dla I liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

     •  

      5 lutego 2020 r  w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się uroczyste spotkanie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej – Kuleszy z dyrektorami najlepszych zachodniopomorskich szkół ponadgimnazjalnych w XXII Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020.

      Podczas uroczystości Pani Kurator uhonorowała dyrektorów liceów i techników z naszego regionu, które w Rankingu Perspektywy 2020 otrzymały Złote, Srebrne lub Brązowe Tarcze.

      Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

     • Nasze dziewczyny znowu ze złotem!

     • W środę 05.02.2020r. w naszej hali odbyły się powiatowe rozgrywki w koszykówce dziewcząt w ramach Licealiady, w których udział wzięły cztery zespoły. Były to: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 6 i I LO. Mecze rozegrano systemem "każdy z każdym".

      Nasze dziewczyny pod opieką p.Tomasza Mazura były mało gościnne i zajęły I miejsce! Emocji we wszystkich meczach nie brakowało, ale największe były w meczu z ZS nr 1. Nasze koszykarki do ostatniej sekundy walczyły o zwycięstwo i zwyciężyły jednym punktem! Jako jedyne wygrały wszystkie swoje mecze i zdobyły złote medale!

      Skład zwycięskiej drużyny: Natalia Dobysz, Daria Kumoch, Joanna Kozińska, Iza Komorska, Julia Nocek, Michelle Mężykowska, Jagoda Bolechowska, Wiktoria Wiśniewska, Kamila Bogdanowicz i Zuzanna Nowacka. Najlepszą zawodniczką turnieju została Iza Komorska!

      Brawo dziewczyny!

      Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie regionalnym!!!

     • Olimpiada Języka Łacińskiego

     • Miło nam poinformować, że Michał Rogiński z klasy II b zakwalifikował się, z bardzo wysokim wynikiem, do etapu centralnego Olimpiady Języka Łacińskiego. Serdeczne gratulacje !

     • NASI KOSZYKARZE NAJLEPSI w POWIECIE

     • W środę i w czwartek w naszej hali odbyły się rozgrywki w koszykówce chłopców w ramach Licealiady, czyli  Mistrzostwa Powiatu szkół średnich.

      Do rywalizacji przystąpiło aż siedem szkół: ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 6, ZST, LO STO, LO Borne Sulinowo i gospodarze I LO.

      Nasi chłopcy pod opieką p.Tomasza Mazura spisali się znakomicie i wygrali jako jedyni wszystkie mecze!

      Największe emocje były w meczu półfinałowym z ZS nr 1 i  finałowym z LO Borne Sulinowo, w których zwycięstwo nasi zawodnicy wywalczyli w ostatnich minutach!

      Skład I LO: Jakub Sienkiewicz, Patryk Kodź, Stefan Patrzyński, Michał Bielas, Kacper Dębowski, Błażej Krywiński, Maksymilian Kiczuk, Dawid Krupecki, Dominik Gonczarów, Radosław Celej, Jakub Dąbrowski i Filip Wronowski.

      Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Patryk Kodź!

      Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom! Brawo chłopaki!

      A naszym kibicom dziękujemy za doping!!!

     • Zajęcia mikroskopowania w CEEiRJ w Szczecinku

     • 28 stycznia 2020 r. młodzież z klasy I D I LO im. Ks Elżbiety w Szczecinku pod opieką nauczyciela biologii uczestniczyła w zajęciach mikroskopowania w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. Uczennica klasy I D Lidia Pachciarek przygotowała lekcję powtórzeniową z budowy i funkcji tkanki nabłonkowej. Następnie pod opieką Pani Wioletty Michalskiej wykonała preparat mikroskopowy tkanki nabłonkowej, pobierając komórki nabłonkowe za pomocą wacika z wewnętrznej strony policzka. Młodzież miała okazję obejrzeć pod mikroskopem przygotowany przez uczennicę preparat tkanki nabłonkowej oraz innych tkanek (erytrocytów człowieka i żaby) na przygotowanej wcześniej przez uczennicę prezentacji. Na zakończenie uczniowie podziękowali za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

     • Spotkanie z ratownikiem medycznym

     • W dniu 28.01.2020r. uczniowie klas ID i IE wraz z wychowawcami uczestniczyli w spotkaniu z ratownikiem medycznym Panem Robertem Kochanowskim, który udzielił praktycznych wskazówek dotyczących ratowania ludzkiego życia i zdrowia.Bardzo dziękujemy!

     • Studniówka

     • 25 stycznia w "Domu Kolejarza" odbyła sie studniówka. Uroczystość rozpoczęła się polonezem, którego choreografię przygotował Tomasz Mazur. Następnie wszystkie klasy dziękowały swoim wychowawcom, gronu pedagogicznemu za wspólnie spędzone trzy lata. Każda klasa III przekazała własnoręcznie robiony beret na ręce dyrektora szkoły.

     • Przegląd Kolęd i Pastorałek w Parafii Ducha Św. w Szczecinku

     • 25 stycznia br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Parafii Ducha Św. w Szczecinku.

      Wśród solistów I miejsce zajęła Julia Kolasińska, a wśród zespołów II miejsce - Tercet w składzie: Zuzanna Tederko, Zofia Nowacka i Malwina Stańska. I miejsce natomiast radośnie wyśpiewał Chór I LO.